DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Entomolojide Biyoteknik Savaşım Yöntemleri BK   571 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Serdar SATAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Günümüz meyve ve bağ yetiştiriciliğinde önemli problemlerden biri de zararlılardan kaynaklan problemlerdir. Ürün kaybına neden olan etmenler karşı başarılı bir mücadele yapabilmek için bunların tanınmaları, yayılışları, ekolojik istekleri, biyolojileri, davranışları, bitkinin neresinde ne tür zarar oluşturdukları ve doğal düşmanlarının bilinmesinde zorunluluk vardır. Bu derste de değişik meyve gruplarında önemli kayıplara yol açan zararlılara karşı temel bilgilerin teorik ve uygulamalaı yöntemlerin kullanılması ile kazandırılması amaçlanmıştır
Dersin İçeriği
Turunçgil zararlıları, nar zararlıları, bağ zararlıları, sertçekirlekli meyve zararlıları, yumşak çekirdekli meyve zararlıları ve sert kabuklu meyve zararlıları) alanlarındaki ürün kaybına sebep olan zararlıların tanınması, biyolojisi, ekolojisi ve mücadelesi ders içeriğidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Zararlılarla biyoteknik savaşımın ilkelerini kazanır
2) Biyoteknik savaşımda kullanılacak materyaller hakkında bilgi sahibi olur
3) Feremon veya bioteknik mücadelede kullanılan tuzaklar ve bunların tipleri hakkında bilgi sahibi olur
4) Bu konuda yapılmış çalışmalarda karşılaşılan sorunlar ve çözümleri hakkında bilgi sahibi olur
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, genel ziraat mühendisliği, bitkisel üretimle ilgili temel konularda bilgi sahibi olur
X
2
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve mücadele yöntemlerini öğrenir
X
3
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi ve mücadelesini uygulamalı olarak öğrenir
X
4
Bitki koruma problemlerini kavrar, bilimsel yöntemlerle çözümü için gerekli beceriyi kazanır
X
5
Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazanır
X
6
Bitki koruma problemlerine karşı uygun mücadele yöntemlerini seçerek, pratikte doğru kullanımını sağlar
X
7
Gerekli teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşır, bunları sentezleyerek sözlü sunumlar yapar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Böceklerle genel mücadele yöntemleri nelerdir ve Bioteknik mücadelenin bu yöntemler içindeki yeri ve önemi I İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ve konu ile ilgili güncel literatürlerin tartışılması
2 Böceklerle genel mücadele yöntemleri nelerdir ve Bioteknik mücadelenin bu yöntemler içindeki yeri ve önemi II, ev ödevi (ilgili maklenin okunması) İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ve konu ile ilgili güncel literatürlerin tartışılması
3 Niçin Bioteknik mücadelede, ev ödevi (ilgili maklenin okunması) İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ve konu ile ilgili güncel literatürlerin tartışılması
4 Ne zaman ve nerede Bioteknik mücadelede uygulanmalıdır, ev ödevi (ilgili maklenin okunması) İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ve konu ile ilgili güncel literatürlerin tartışılması
5 Bioteknik mücadelede kullanılan araçlar ve yöntemler nelerdir I, ev ödevi (ilgili maklenin okunması) İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ve konu ile ilgili güncel literatürlerin tartışılması
6 Bioteknik mücadelede kullanılan araçlar ve yöntemler nelerdir II, ev ödevi (ilgili maklenin okunması) İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ve konu ile ilgili güncel literatürlerin tartışılması
7 Bioteknik mücadelede kullanılan tuzak tipleri, ev ödevi (ilgili maklenin okunması) İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ve konu ile ilgili güncel literatürlerin tartışılması
8 Ara Sınav Ders notları ve makalelerden sözlü ve yazılı sınav
9 Bioteknik mücadelede kullanılan feremonlar ve tipleri, ev ödevi (ilgili maklenin okunması) İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ve konu ile ilgili güncel literatürlerin tartışılması
10 Bioteknik mücadelede kullanılan feremonlarla yapılmış güncel ve yaygın kullanılan çalışmalar hakkında tartışmalar, ev ödevi (ilgili maklenin okunması) İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ve konu ile ilgili güncel literatürlerin tartışılması
11 Bioteknik mücadelede kullanılan allemonlar ve tipleri, ev ödevi (ilgili maklenin okunması) İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ve konu ile ilgili güncel literatürlerin tartışılması
12 Bioteknik mücadelede kullanılan allemonlarla yapılmış çalışmalar, ev ödevi (ilgili maklenin okunması) İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ve konu ile ilgili güncel literatürlerin tartışılması
13 Bioteknik mücadelede kullanılan kairemonlar ve tipleri, ev ödevi (ilgili maklenin okunması) İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ve konu ile ilgili güncel literatürlerin tartışılması
14 Bioteknik mücadelede kullanılan kairemonlarla yapılmış çalışmalar, ödevin sunu haline getirilmesi İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ve konu ile ilgili güncel literatürlerin tartışılması
15 Bioteknik mücadelede başarı ölçütleri, ev ödevi (ilgili maklenin okunması) İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ve konu ile ilgili güncel literatürlerin tartışılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve makalelerden sözlü ve yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar