DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Patojen Bakterilerin Tanımında Kullanılan Teknikler II BK   570 1 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yeşim AYSAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı hasta bitkilerden izole edilmiş bakterilerin hızlı yöntemlerle tanısını yapmak ve tanının serolojik ve moleküler yöntemlerle desteklenmesidir
Dersin İçeriği
Bitkilerde hastalık yapan bakterilerin hızlı tanısı, moleküler ve serolojik (ELISA, IF, Immunostrip) yöntemlerle tanın desteklenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hasta bitkiden bakteri izolasyonunda izlenecek yolları öğrenir
2) Geleneksel Yöntemlere Göre Bakteri Tanısı hakkında bilgi edinir
3) Geleneksel tanıyı destekleyici testler hakkında bilgi edinir
4) ELISA testi ve bitki bakteriyolojisinde kullanımı hakkında bilgi edinir
5) Immunofluorescent (IF) test ve bitki bakteriyolojisinde kullanımı hakkında bilgi edinir
6) Immunostrip test ve bitki bakteriyolojisinde kullanımı hakkında bilgi edinir
7) Protein ve lipopolisakkarit (LPS) analizine göre bakteri tanısı hakkında bilgi edinir
8) Tüm hücre yağ asit analizine göre bakteri tanısı hakkında bilgi edinir
9) Bakteriyofajların tanıda kullanımı hakkında bilgi edinir
10) Fitobakteriyolojide biolüminescent ve flow cytometrinin kullanımı hakkında bilgi edinir
11) Nükleik asit temelli mikrobiyal tanı yöntemleri hakkında bilgi edinir
12) Bakteri DNA'sının izolasyonu hakkında bilgi edinir
13) Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile bakteri tanısı hakkında bilgi edinir
14) Multi lokus sekans analiziyle (MLST) bakteri türleri arasında akrabalığın belirlenmesi hakkında bilgi edinir
15) Tanıda entegrasyon hakkında detaylı bilgi edinir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, genel ziraat mühendisliği, bitkisel üretimle ilgili temel konularda bilgi sahibi olur
X
2
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve mücadele yöntemlerini öğrenir
X
3
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi ve mücadelesini uygulamalı olarak öğrenir
X
4
Bitki koruma problemlerini kavrar, bilimsel yöntemlerle çözümü için gerekli beceriyi kazanır
X
5
Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazanır
X
6
Bitki koruma problemlerine karşı uygun mücadele yöntemlerini seçerek, pratikte doğru kullanımını sağlar
X
7
Gerekli teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşır, bunları sentezleyerek sözlü sunumlar yapar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hasta bitkiden bakteri izolasyonunda izlenecek yollar dersle ilgili bilgilerin okunması
2 Geleneksel yöntemlere göre bakteri tanısı dersle ilgili bilgilerin okunması
3 Geleneksel tanıyı destekleyici testler dersle ilgili bilgilerin okunması
4 ELISA testi ve bitki bakteriyolojisinde kullanımı dersle ilgili bilgilerin okunması
5 Immunofluorescent (IF) test ve bitki bakteriyolojisinde kullanımı dersle ilgili bilgilerin okunması
6 Immunostrip test ve bitki bakteriyolojisinde kullanımı dersle ilgili bilgilerin okunması
7 Protein ve lipopolisakkarit (LPS) analizine göre bakteri tanısı dersle ilgili bilgilerin okunması
8 Ara Sınav Sınavın hazırlanması
9 Tüm hücre yağ asit analizine göre bakteri tanısı dersle ilgili bilgilerin okunması
10 Bakteriyofajların tanıda kullanımı dersle ilgili bilgilerin okunması
11 Fitobakteriyolojide biolüminescent ve flow cytometrinin kullanımı dersle ilgili bilgilerin okunması
12 Nükleik asit temelli mikrobiyal tanı yöntemleri dersle ilgili bilgilerin okunması
13 Bakteri DNA'sının (genomic-DNA) izolasyonu dersle ilgili bilgilerin okunması
14 Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile bakteri tanısı dersle ilgili bilgilerin okunması
15 Multi lokus sekans analiziyle bakteri türleri arasında akrabalığın belirlenmesi (MLST) dersle ilgili bilgilerin okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınavın hazırlanması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar