DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Virüs Hastalıklarının Kontrolu BK   565 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Saadettin BALOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitki virüs hastalıklarına karşı uygulanacak tüm koruma ve kaçınma yöntemleri, virüsten ari bireyler elde etme yöntemleri, karantina ve sertifikasyon, taşınma yolları ve mücadele etmeyi öğretmek
Dersin İçeriği
Bitki virüs hastalıklarına karşı uygulanacak tüm koruma ve kaçınma yöntemleri, virüsten ari bireyler elde etme yöntemleri, karantina ve sertifikasyon, taşınma yolları ve mücadele etmeyi öğretmek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel bilim, genel ziraat mühendisliği, bitkisel üretimle ilgili temel konularda bilgi sahibi olur
2) Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve mücadele yöntemlerini öğrenir
3) Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi ve mücadelesini uygulamalı olarak öğrenir
4) Bitki koruma problemlerini kavrar, bilimsel yöntemlerle çözümü için gerekli beceriyi kazanır
5) Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazanır
6) Bitki koruma problemlerine karşı uygun mücadele yöntemlerini seçerek, pratikte doğru kullanımını sağlar
7) Gerekli teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşır, bunları sentezleyerek sözlü sunumlar yapar
8) Virüs hastalıklarına karşı uygulanabilecek koruma yöntemleri
9) Üretim materyallerinin virüsten arındırılması ve temiz üretim materyali çoğaltımı
10) Üretim materyallerinin virüsten arındırılması ve teniz üretim materyali çoğaltımı
11) Virüslere karşı dayanıklı bireyler elde edilmesi
12) Moleküler yöntemlerle dayanıklı bireyler elde edilmesi
13) Virüslerle mücadelede Çapraz koruma
14) Virüslerin kontrolünde kimyasal uygulamalar
15) Önemli virüslere karşı değişik ülkelerde yürütülmekte olan mücadele çalışmaları


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, genel ziraat mühendisliği, bitkisel üretimle ilgili temel konularda bilgi sahibi olur
X
2
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve mücadele yöntemlerini öğrenir
X
3
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi ve mücadelesini uygulamalı olarak öğrenir
X
4
Bitki koruma problemlerini kavrar, bilimsel yöntemlerle çözümü için gerekli beceriyi kazanır
X
5
Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazanır
X
6
Bitki koruma problemlerine karşı uygun mücadele yöntemlerini seçerek, pratikte doğru kullanımını sağlar
X
7
Gerekli teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşır, bunları sentezleyerek sözlü sunumlar yapar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 GİRİŞ, VİRÜSLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE EPİDEMİYOLOJİSİ Ders notları ve yardımcı ders kitapları Anlatım
Gösteri
2 VİRÜS HASTALIKLARINA KARŞI UYGULANABİLECEK KORUMA - KONTROL YÖNTEMLERİ Ders notları ve yardımcı ders kitapları Anlatım
Gösteri
3 YASAL UYGULAMALAR, KARANTİNA ÖNLEMLERİ VE DETAYLARI Ders notları ve yardımcı ders kitapları Anlatım
Gösteri
4 SERTİFİKASTYONUN VİRÜSLERE KARŞI MÜCADELEDE KULLANILMASI VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ Ders notları ve yardımcı ders kitapları Anlatım
Gösteri
5 VİRÜSLERE KARŞI MÜCADELEDE İNFEKSİYON KAYNAKLARININ ORTADAN KALDIRILMASI ÖRNEKLER Ders notları ve yardımcı ders kitapları Anlatım
Gösteri
6 VİRÜSLERE KARŞI MÜCADELEDE İNFEKSİYON KAYNAKLARININ ORTADAN KALDIRILMASI UYGULAMALAR Ders notları ve yardımcı ders kitapları Anlatım
Gösteri
7 VEKTÖRLER, VEKTÖRLERDEN KAÇINMAK VE VEKTÖR MÜCADELESİ Ders notları ve yardımcı ders kitapları Anlatım
Gösteri
8 Ara Sınav YAZILI - SÖZLÜ Anlatım
Gösteri
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 ÜRETİM MATERYALLERİNDEN VİRÜSÜN ARINDIRILMASI, TEMİZ ÜRETİM MATERYALİ ÇOĞALTIMI Ders notları ve yardımcı ders kitapları Anlatım
Gösteri
10 ÜRETİM MATERYALLERİNDEN VİRÜSÜN ARINDIRILMASI, TEMİZ ÜRETİM MATERYALİ ÇOĞALTIMI Ders notları ve yardımcı ders kitapları Anlatım
Gösteri
11 VİRÜS HASTALIKLARINA KARŞI DAYANIKLI BİREYLER ELDE EDİLMESİ Ders notları ve yardımcı ders kitapları Anlatım
Gösteri
12 MOLEKÜLER YÖNTEMLER İLE DAYANIKLI BİREY - HAT ELDE EDİLMESİ Ders notları ve yardımcı ders kitapları Anlatım
Gösteri
13 VİRÜSLERİN MÜCADELESİNDE CROSS-PROTECTION (Çapraz Koruma) PREIMMUNIZATION ÇALIŞMALARI VE UYGULAMALARI Ders notları ve yardımcı ders kitapları Anlatım
Gösteri
14 VİRÜSLERİN KONTROLÜNDE KİMYASAL UYGULAMALAR Ders notları ve yardımcı ders kitapları Anlatım
Gösteri
15 ÖNEMLİ VİRÜSLERE KARŞI DEĞİŞİK ÜLKELERDE YÜRÜTÜLMEKTE OLAN ÖRNEK MÜCADELE ÇALIŞMALARI Ders notları ve yardımcı ders kitapları Anlatım
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları YAZILI - SÖZLÜ Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar