DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Entomolojide Örnekleme Yöntemleri BK   564 1 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Rifat ULUSOY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hedef organizmalar hakkında istenen bilgilerin tam ya da oransal olarak sağlanmasında çok geniş populasyonlardan yalnız belli bir bölümünün alınarak sayılması veya değerlendirilmesi, örnekleme programları, populasyon takibinin nasıl yapılacağının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Böceklerin popülasyon yoğunluklarının belirlenmesinde kullanılan yöntemler (Rastgele örnekleme, Doğrudan örnekleme, Markalama, Dolaylı örnekleme, Ardışık örnekleme) ve örnekleme hatalarını etkileyen faktörler teorik ve uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Ayrıca bu yöntemler kullanılarak elde edilen verilerin istatistiksel metotlar kullanılarak değerlendirilmesi ve sonuçların farklı bakış açıları ile yorumlanması konularına yer verilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Populasyon takibi yöntemlerinin öğrenilmesi
2) Örnekleme programının kavranması
3) Örnekleme yöntemlerinin öğrenilmesi
4) Örneklemelerde uygulanan teknikler ve kullanılan araç-gereçlerin bilinmesi
5) Örnekleme hataları ve etkileyen faktörlerin öğrenilmesi
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, genel ziraat mühendisliği, bitkisel üretimle ilgili temel konularda bilgi sahibi olur
X
2
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve mücadele yöntemlerini öğrenir
X
3
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi ve mücadelesini uygulamalı olarak öğrenir
X
4
Bitki koruma problemlerini kavrar, bilimsel yöntemlerle çözümü için gerekli beceriyi kazanır
X
5
Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazanır
X
6
Bitki koruma problemlerine karşı uygun mücadele yöntemlerini seçerek, pratikte doğru kullanımını sağlar
X
7
Gerekli teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşır, bunları sentezleyerek sözlü sunumlar yapar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Populasyon Takibi Kaynak kitaplardaki ilgili konular
2 Örnekleme Kaynak kitaplardaki ilgili konular
3 Örnekleme Programı Kaynak kitaplardaki ilgili konular
4 Planlama ve Bilgi Toplama Kaynak kitaplardaki ilgili konular
5 Çalışma Alanı ve Örnekleme Modeli Kaynak kitaplardaki ilgili konular
6 Örnekleme Sayısı Kaynak kitaplardaki ilgili konular
7 Örnekleme Yöntemleri Kaynak kitaplardaki ilgili konular
8 Ara Sınav Kaynak kitaplardaki ilgili konular
9 Rastgele Örnekleme Kaynak kitaplardaki ilgili konular
10 Nokta Örnekleme Kaynak kitaplardaki ilgili konular
11 Tuzaklarla Örnekleme Kaynak kitaplardaki ilgili konular
12 Ardışık Örnekleme Kaynak kitaplardaki ilgili konular
13 Örneklemelerde Diğer Yöntemler Kaynak kitaplardaki ilgili konular
14 Örneklemelerde Uygulanan Teknikler ve Kullanılan Araç-gereçler Kaynak kitaplardaki ilgili konular
15 Örnekleme Hataları ve Etkileyen Faktörler Kaynak kitaplardaki ilgili konular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak kitaplardaki ilgili konular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar