DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fitopatolojide Özel Araştırma Yöntemleri I BK   563 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sibel UYGUR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitki hastalıkları ile ilgili değişik araştırma konularının değerlendirlmesi, baitki hastalıkları ile ilgili değişik bilim dallarının önemli konularının tüm bilim dalları ile koordineli olarak ele alınp problemlerin çözümü için total bir bakış sergilenmesi için tartışmalar ve hastalık etmenleri arasında ilişkiler , bu hastalıkların neden olduğu zaraların çözümü için entegre yaklaşımların verilemsi
Dersin İçeriği
Derste fitopatolojide tanı, mücadele ve benzeri konularda kullanılan tüm yöntemlerin koordineli şekilde ve karşılaştırılmalı olarak özel konular kapsamında anlatılıp tartışılması genel içeriği oluşturur. Fitopatoloji içinde etmen bazında bilim dalları kendi alanları ile ilgili yöntemleri diğerleri ile karşılaştırarak değerlendirir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ftitopatolojide genel tanı yöntemleri, mücadele yöntemleri öğrenilir
2) Fitopatolojide hastalık etmenlerinin karakterizasyonu ve dayanıklılık çalışmaları için kriterler öğrenilir
3) Bitki hastalık etmenleri ve yabancı otlar için özel tanı yöntemleri ve mücadele için stratejiler karşılaştırmalı ve entegre olarak öğrenilir
4) Hastalık etmenleri ve yabancı otlar ile ilgili olarak mücadelede ekonomi,ekoloji, çevre ve insan sağlığı ilişkileri öğrenilir
5) Ürün bazında zararlı olan yabancı otların tanısı, mücadelesi ve yabancı otlar ile ilgili diğer özel konular öğrenilir
6) Ürün bazında hastalık etmenleri ve entomolojik etmenlerin kontrol yöntemleri öğrenilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, genel ziraat mühendisliği, bitkisel üretimle ilgili temel konularda bilgi sahibi olur
X
2
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve mücadele yöntemlerini öğrenir
X
3
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi ve mücadelesini uygulamalı olarak öğrenir
X
4
Bitki koruma problemlerini kavrar, bilimsel yöntemlerle çözümü için gerekli beceriyi kazanır
X
5
Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazanır
X
6
Bitki koruma problemlerine karşı uygun mücadele yöntemlerini seçerek, pratikte doğru kullanımını sağlar
X
7
Gerekli teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşır, bunları sentezleyerek sözlü sunumlar yapar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel Fitopatoloji konuları Değişik kaynaklardan seçilmiş konu için literatür tarama ve derleme, konuyu sözlü ve görsel sunum olarak hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Bitkilerde zararlı fungal hastalıklar I Değişik kaynaklardan seçilmiş konu için literatür tarama ve derleme, konuyu sözlü ve görsel sunum olarak hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Bitkilerde zararlı fungal hastalıklar II Değişik kaynaklardan seçilmiş konu için literatür tarama ve derleme, konuyu sözlü ve görsel sunum olarak hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Bitkilerde zararlı fungal hastalıklar III Değişik kaynaklardan seçilmiş konu için literatür tarama ve derleme, konuyu sözlü ve görsel sunum olarak hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Bitkilerde zararlı bakteriyel hastalıklar I Değişik kaynaklardan seçilmiş konu için literatür tarama ve derleme, konuyu sözlü ve görsel sunum olarak hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Bitkilerde zararlı bakteriyel hastalıklar II Değişik kaynaklardan seçilmiş konu için literatür tarama ve derleme, konuyu sözlü ve görsel sunum olarak hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Bitkilerde zararlı bakteriyel hastalıklar III Değişik kaynaklardan seçilmiş konu için literatür tarama ve derleme, konuyu sözlü ve görsel sunum olarak hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Değişik kaynaklardan seçilmiş konu için literatür tarama ve derleme, konuyu sözlü ve görsel sunum olarak hazırlama Sözlü Sınav
9 Bitkilerde zararlı virüs hastalıkları I Değişik kaynaklardan seçilmiş konu için literatür tarama ve derleme, konuyu sözlü ve görsel sunum olarak hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Bitkilerde zararlı virüs hastalıkları II Değişik kaynaklardan seçilmiş konu için literatür tarama ve derleme, konuyu sözlü ve görsel sunum olarak hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Bitkilerde zararlı virüs hastalıkları III Değişik kaynaklardan seçilmiş konu için literatür tarama ve derleme, konuyu sözlü ve görsel sunum olarak hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Bitkilerde zararlı yabancı otlar I Değişik kaynaklardan seçilmiş konu için literatür tarama ve derleme, konuyu sözlü ve görsel sunum olarak hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Bitkilerde zararlı yabancı otlar II Değişik kaynaklardan seçilmiş konu için literatür tarama ve derleme, konuyu sözlü ve görsel sunum olarak hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Bitkilerde zararlı yabancı otlar III Değişik kaynaklardan seçilmiş konu için literatür tarama ve derleme, konuyu sözlü ve görsel sunum olarak hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Fitopatolojide biyoteknolojik ve diğer özel yöntemler ve özel konular Değişik kaynaklardan seçilmiş konu için literatür tarama ve derleme, konuyu sözlü ve görsel sunum olarak hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değişik kaynaklardan seçilmiş konu için literatür tarama ve derleme, konuyu sözlü ve görsel sunum olarak hazırlama Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar