DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fitopatolojide Özel Araştırma Yöntemleri II BK   560 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sibel UYGUR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fitopatoloji bilim dalı çatısı altında toplanan farklı disiplinlerin birbiri ile interaksiyonunun ve her disiplinde karşılaşılan bitki koruma sorunlarına karşı nasıl çözüm önerilerinin getirileceği amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bitkilerde ortaya çıkan fitopatolojik sorunlar ve sorunların çözümlerinin anlatılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fitopatolojik disiplinleri ve bunların interaksiyonunu öğrenirler,
2) Fitopatolojik sorun yaratan etmenleri öğrenirler
3) Fitopatolojik bitki koruma sorunlarına yaklaşımı öğrenirler.
4) Fitopatolojik bitki koruma sorunlarının çözümünü öğrenirler.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, genel ziraat mühendisliği, bitkisel üretimle ilgili temel konularda bilgi sahibi olur
X
2
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve mücadele yöntemlerini öğrenir
X
3
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi ve mücadelesini uygulamalı olarak öğrenir
X
4
Bitki koruma problemlerini kavrar, bilimsel yöntemlerle çözümü için gerekli beceriyi kazanır
X
5
Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazanır
X
6
Bitki koruma problemlerine karşı uygun mücadele yöntemlerini seçerek, pratikte doğru kullanımını sağlar
X
7
Gerekli teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşır, bunları sentezleyerek sözlü sunumlar yapar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve genel açıklamalar Değişik kaynaklardan seçilmiş konu için literatür tarama ve derleme, konuyu sözlü ve görsel sunum olarak hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Fungal hastalıklar ile ilgili genel konular I Değişik kaynaklardan seçilmiş konu için literatür tarama ve derleme, konuyu sözlü ve görsel sunum olarak hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Fungal hastalıklar ile ilgili genel konular II Değişik kaynaklardan seçilmiş konu için literatür tarama ve derleme, konuyu sözlü ve görsel sunum olarak hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Fungal hastalıklar ile ilgili genel konular III Değişik kaynaklardan seçilmiş konu için literatür tarama ve derleme, konuyu sözlü ve görsel sunum olarak hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Bakteriyel hastalıklar ile ilgili konular I Değişik kaynaklardan seçilmiş konu için literatür tarama ve derleme, konuyu sözlü ve görsel sunum olarak hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Bakteriyel hastalıklar ile ilgili konular II Değişik kaynaklardan seçilmiş konu için literatür tarama ve derleme, konuyu sözlü ve görsel sunum olarak hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Bakteriyel hastalıklar ile ilgili konular III Değişik kaynaklardan seçilmiş konu için literatür tarama ve derleme, konuyu sözlü ve görsel sunum olarak hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Değişik kaynaklardan seçilmiş konu için literatür tarama ve derleme, konuyu sözlü ve görsel sunum olarak hazırlama Sözlü Sınav
9 Viral hastalıklar ile ilgili genel konular I Değişik kaynaklardan seçilmiş konu için literatür tarama ve derleme, konuyu sözlü ve görsel sunum olarak hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Viral hastalıklar ile ilgili genel konular II Değişik kaynaklardan seçilmiş konu için literatür tarama ve derleme, konuyu sözlü ve görsel sunum olarak hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Viral hastalıklar ile ilgili genel konular III Değişik kaynaklardan seçilmiş konu için literatür tarama ve derleme, konuyu sözlü ve görsel sunum olarak hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Yabancı otlar ile ilgili konular I Değişik kaynaklardan seçilmiş konu için literatür tarama ve derleme, konuyu sözlü ve görsel sunum olarak hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Yabancı otlar ile ilgili konular II Değişik kaynaklardan seçilmiş konu için literatür tarama ve derleme, konuyu sözlü ve görsel sunum olarak hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Yabancı otlar ile ilgili konular III Değişik kaynaklardan seçilmiş konu için literatür tarama ve derleme, konuyu sözlü ve görsel sunum olarak hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Fitopatolojide biyoteknolojik yöntemler Değişik kaynaklardan seçilmiş konu için literatür tarama ve derleme, konuyu sözlü ve görsel sunum olarak hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değişik kaynaklardan seçilmiş konu için literatür tarama ve derleme, konuyu sözlü ve görsel sunum olarak hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar