DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Antagonistlerin Bitki Patolojisindeki Rolleri BK   553 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yeşim AYSAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
biyolojik mücadelede antagonist mikroorganizmaların kullanım olanaklarını öğrenmektir.
Dersin İçeriği
antagonistlerin biyolojik mücadele mekanizmaları, biyo prepatatlar, Türkiye ve Dünyadaki biyolojik mücadele uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitki hastalıklarında biyolojik mücadele uygulamalarının tarihsel gelişimini öğrenir
2) Bir biyokontrol mekanizması olarak antibiyotik üreten mikroorganizmaları öğrenir
3) Bir biyokontrol mekanizması olarak besin ve yer için yarışmayı öğrenir
4) Bir biyokontrol mekanizması olarak uyarılmış dayanıklılığı öğrenir
5) Tarımsal alanlarda hastalıkları baskılayıcı toprakları öğrenir
6) Entegre hastalık yönetiminde biyolojik mücadelenin yerini öğrenir
7) Biyolojik mücadelenin faydaları ve risklerini öğrenir
8) Toprak kökenli hastalıkların biyolojik mücadelesini öğrenir
9) Tohum kökenli hastalıkların biyolojik mücadelesini öğrenir
10) Hava kökenli hastalıkların biyolojik mücadelesini öğrenir
11) Depo hastalıklarının biyolojik mücadelesini öğrenir
12) Bitki hastalıklarının biyolojik mücadelesinde etkinliği artırmak için yapılan genetik uygulamaları öğrenir
13) Türkiyedeki tarımsal biyolojik mücadele preparatlarını öğrenir
14) Tarla ve bahçe alanlarında dünyada kullanılan biopestisitleri öğrenir
15) Entegre hastalık yönetiminde biyolojik mücadeleyi öğrenir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, genel ziraat mühendisliği, bitkisel üretimle ilgili temel konularda bilgi sahibi olur
X
2
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve mücadele yöntemlerini öğrenir
X
3
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi ve mücadelesini uygulamalı olarak öğrenir
X
4
Bitki koruma problemlerini kavrar, bilimsel yöntemlerle çözümü için gerekli beceriyi kazanır
X
5
Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazanır
X
6
Bitki koruma problemlerine karşı uygun mücadele yöntemlerini seçerek, pratikte doğru kullanımını sağlar
X
7
Gerekli teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşır, bunları sentezleyerek sözlü sunumlar yapar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki hastalıklarında biyolojik mücadele uygulamalarının tarihsel gelişimi dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
2 Bir biyokontrol mekanizması olarak antibiyotik üreten mikroorganizmalar dersle ilgili bilgilerin okunması
3 Bir biyokontrol mekanizması olarak besin ve yer için yarışma dersle ilgili bilgilerin okunması
4 Bir biyokontrol mekanizması olarak uyarılmış dayanıklılık dersle ilgili bilgilerin okunması
5 Tarımsal alanlarda hastalıkları baskılayıcı topraklar dersle ilgili bilgilerin okunması
6 Entegre hastalık yönetiminde biyolojik mücadelenin yeri dersle ilgili bilgilerin okunması
7 Biyolojik mücadelenin faydaları ve riskleri dersle ilgili bilgilerin okunması
8 Ara Sınav Sınavın hazırlanması
9 Toprak kökenli hastalıkların biyolojik mücadelesi dersle ilgili bilgilerin okunması
10 Tohum kökenli hastalıkların biyolojik mücadelesi dersle ilgili bilgilerin okunması
11 Hava kökenli hastalıkların biyolojik mücadelesi dersle ilgili bilgilerin okunması
12 Depo hastalıklarının biyolojik mücadelesi dersle ilgili bilgilerin okunması
13 Bitki hastalıklarının biyolojik mücadelesinde etkinliği artırmak için yapılan genetik uygulamalar dersle ilgili bilgilerin okunması
14 Türkiyedeki tarımsal biyolojik mücadele preparatları dersle ilgili bilgilerin okunması
15 Tarla ve bahçe alanlarında dünyada kullanılan biopestisitler dersle ilgili bilgilerin okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınavın hazırlanması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar