DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Patojen Funguslarının Laboratuvar Teknikleri BK   551 1 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ali ERKILIÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Funguslar ile ilgili yapılacak bilimsel çalışmalarda kullanılan bazı laboratuvar tekniklerini öğrenmek
Dersin İçeriği
Fitopatolojide kullanılan teçhizatın kullanılması, besin ortamlarının hazırlanması, fungusların izolasyonu, patojenite çalışmaları, fungusların tanılanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fitopatoloji laboratuvarındaki teçhizatı bilir ve kullanır
2) Fungusların bitki dokularından veya topraktan izole edilmesini bilir
3) Funguslarla patojenite çalışmaları yapar
4) Fungusları mikroskopta inceler
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, genel ziraat mühendisliği, bitkisel üretimle ilgili temel konularda bilgi sahibi olur
X
2
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve mücadele yöntemlerini öğrenir
X
3
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi ve mücadelesini uygulamalı olarak öğrenir
X
4
Bitki koruma problemlerini kavrar, bilimsel yöntemlerle çözümü için gerekli beceriyi kazanır
X
5
Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazanır
X
6
Bitki koruma problemlerine karşı uygun mücadele yöntemlerini seçerek, pratikte doğru kullanımını sağlar
X
7
Gerekli teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşır, bunları sentezleyerek sözlü sunumlar yapar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fitopatoloji labortavuvarı ile ilgili genel bilgiler Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
2 Sterilizasyon yöntemleri ve kullanılan aletler Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
3 Besi ortamlarının hazırlanması Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
4 Bitki dokularından fungusların izolasyonu Ders notundaki ilgili konular Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
5 Saflaştırma ve fungusların uzun süreli saklanma yöntemleri Ders notundaki ilgili konular Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
6 Topraktan izolasyon Ders notundaki ilgili konular Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
7 Islak eleme ile fungal propagüllerin elde edilmesi Ders notundaki ilgili konular
8 Ara Sınav Ara sınava kadar işlenmiş konular ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak. Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Patojenite için fungusların çoğaltılma yöntemleri Ders notundaki ilgili konular Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
10 Fungusların bitki dokularına inokulasyonu Ders notundaki ilgili konular Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
11 Hastalık değerlendirme yöntemleri Ders notundaki ilgili konular Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
12 Fungusların mikroskobik olarak incelenmesi Ders notundaki ilgili konular Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
13 Mikorizaların çoğaltılması Ders notundaki ilgili konular Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
14 Mikorizaların bitki köklerindeki kolonizasyonlarının belirlenmesi Ders notundaki ilgili konular Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
15 Genel tartışma Ders notundaki ilgili konular Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonuna kadar işlenmiş konular ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar