DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Entomolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirilmesi I BK   535 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Cengiz KAZAK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Entomolojide araştırmaların, laboratuvar ve tarla denemelerinin planlanması, araştırmalara ilişkin ön hazırlıklar, denemelerin kurulması ve denemeler için uygun desenlerinin seçimi, elde edilen verierln paket programlar aracılığı ile analizi, sonuçların rapor haline getirilmesinin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Entomolojide araştırmaların planlanması, denemelerin kurulması ve uygun deneme düzeninin seçilmesi. Veri eldesi için uygun örnekleme yöntemlerini seçilmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Entomolojide çalışma konusunun seçiminden, sonuçların eldesi ve rapor haline getirilmesi için gerekli aşamalarını öğrenir
2) Denemelerin nasıl ve hangi ölçütler aracılığı ile kurulacağını öğrenir
3) Denemelerden veri eldesini öğrenir
4) Elde edilen verilerin nasıl analiz edileceğiniöğrenir
5) Elde edilen sonuçları kullanarak rapor (yayın) hazırlamayı öğrenir
6) Konuya ilişkin bilgisayar paket programlarını kullanabilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, genel ziraat mühendisliği, bitkisel üretimle ilgili temel konularda bilgi sahibi olur
X
2
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve mücadele yöntemlerini öğrenir
3
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi ve mücadelesini uygulamalı olarak öğrenir
4
Bitki koruma problemlerini kavrar, bilimsel yöntemlerle çözümü için gerekli beceriyi kazanır
X
5
Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazanır
X
6
Bitki koruma problemlerine karşı uygun mücadele yöntemlerini seçerek, pratikte doğru kullanımını sağlar
7
Gerekli teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşır, bunları sentezleyerek sözlü sunumlar yapar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarımda Araştırmanın Gerekliliği Türkiyede Bitki Koruma ve Entomoloji Araştırmaları Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
2 Entomolojide Laboratuvar ve Tarla Denemelerinin Planlanması; Klasik Deneme Desenlerine Bağlı Olarak, Laboratuvar ve Tarla Denemelerinin Kurulmasında Dikkat edilmesi gereken özellikler Karman 1971; 32-42 s. - Karman 1971; 74-85 s. Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Ödev
3 Böcek Zarar Oranı, Şiddeti ve Verilerin Özelliğine Göre Değerlerin Hesaplanması (Abbott, Henderson Tilton, Sun Shepard vb.) Karman 1971; 99-120 s Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
4 Entomolojide Laboratuvar ve Tarla Koşullarında Tesadüf Parselleri Deneme Deseni, Denemelerin Oluşturulması ve Örnekler -1 Karman 1971; 42-72 s. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
5 Entomolojide Laboratuvar ve Tarla Koşullarında Tesadüf Parselleri Deneme Deseni ve Denemelerin Oluşturulması ve Örnekler -2 Karman 1971; 42-72 s. Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
6 Entomolojide Tesadüf Blokları Deneme Deseni ve Denemelerin Oluşturulması ve Örnekler -1 Karman 1971; 42-72 s. Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
7 Entomolojide Tesadüf Blokları Deneme Deseni ve Denemelerin Oluşturulması ve Örnekler -2 Karman 1971; 42-72 s. Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Ödev
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Latin Kare Deneme Deseni ve Denemelerin Oluşturulması ve Örnekler Ödev sunu -1 Karman 1971; 42-72 s Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Ödev
10 Entomolojide Tek Faktörlü Denemelerde İki Karakterin Karşılaştırılması (T-testi) ve Örnekler Karman 1971; 123-128 s. Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
11 Entomolojide Karakterler Arasındaki İlişki Korelasyon, Regrasyon ve Örnekler Karman 1971; 130-145 s. Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
12 Verilerin İstatistiki Paket Programları Aracılığı ile Değerlendirilmesi (Excel, SPSS vb.) Tanımlayıcı İstatistik Paket program ile analiz Soru-Cevap
Örnek Olay
Ödev
13 Verilerin İstatistiki Paket Programları Aracılığı ile Değerlendirilmesi (Excel, SPSS vb.) Tek Yönlü Varyans Analizleri Paket program ile veri analizi Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
14 Verilerin İstatistiki Paket Programları Aracılığı ile Değerlendirilmesi (Excel, SPSS vb.) İki Yönlü Varyans Analizi Paket program ile veri analizi Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
15 Verilerin İstatistiki Paket Programları Aracılığı ile Değerlendirilmesi (SPSS vb.) Faktöriyel Analiz Paket program ile veri analizi Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar