DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Herbolojide Ekolojik Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi BK   531 1 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Feyzullah Nezihi UYGUR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yabancı otlar ile ilgili arazi çalışmalarında; gerek tarla denemelerin kurulduğu alanların, gerekse çalışmaların yapıldığı biotopların ekolojik özelliklerini belirlemek, yabancı ot vejetasyon ve popülasyon ölçümlerinin yapıldığı ekosistemlerdeki değerleri saptamak için yapılması gereken ölçümleri öğrenmek bu dersin amacıdır.
Dersin İçeriği
Yabancı otlar ile ilgili arazi çalışmalarında; gerek tarla denemelerin kurulduğu alanların, gerekse çalışmaların yapıldığı biotopların ekolojik özelliklerini belirlemek, ayrıca yabancı ot vejetasyon ve populasyon ölçümlerinin yapıldığı ekosistemlerdeki değerleri saptamak için yapılması gereken ölçümler ve bu ölçümleri yapan alet ve ekipmanların kullanımı, bu dersin konusudur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Herboloji bilim dalında araştırma yapılacak biyotopların ekolojik özelliklerini belirlemeyi bilmek
2) Herboloji bilim dalında yapılan araştırmalarda kullanılan ölçüm yöntemlerini öğrenmek
3) Herbolojide ölçüm yapan ekipmanları tanımak
4) Herboloji bilim dalında yapılan araştırmalarda kullanılan ölçüm yöntemlerini değerlendirmeyi bilmek
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, genel ziraat mühendisliği, bitkisel üretimle ilgili temel konularda bilgi sahibi olur
X
2
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve mücadele yöntemlerini öğrenir
X
3
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi ve mücadelesini uygulamalı olarak öğrenir
X
4
Bitki koruma problemlerini kavrar, bilimsel yöntemlerle çözümü için gerekli beceriyi kazanır
X
5
Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazanır
X
6
Bitki koruma problemlerine karşı uygun mücadele yöntemlerini seçerek, pratikte doğru kullanımını sağlar
X
7
Gerekli teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşır, bunları sentezleyerek sözlü sunumlar yapar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki morfolojisinde herbolojik verilerin ölçümü Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Toprak ile ilgili herbolojik veriler Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Su durumu ile ilgili herbolojik veriler Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Ölçüm yerinin özelliği Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Meteorolojik veriler Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Yabancı ot Sosyolojisi Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Segetal flora Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ara sınava kadar işlenmiş konular Yazılı Sınav
9 Biotest Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 İndikatör yabancı otların saptanması Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Yabancı ot zarar seviyelerinin saptanması Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Herbolojide allelopati Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Toprakda yabancı ot tohum bankası Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Verilerin değerlendirilmesi I Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Verilerin değerlendirilmesi II Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına kadar işlenmiş konular Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar