DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Entomolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirilmesi II BK   528 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Cengiz KAZAK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders Entomologide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirilmesi Iin devamı olup entomolojide araştırmaların, laboratuvar ve tarla denemelerinin planlanması, araştırmalara ilişkin ön hazırlıklar, denemelerin kurulması ve denemeler için uygun desenlerinin seçimi, elde edilen verierln paket programlar aracılığı ile analizi, sonuçların rapor haline getirilmesinin öğretilmesini amaçlar
Dersin İçeriği
Bu ders entomolojide araştırmaların planlanması, denemelerin kurulması ve uygun deneme düzeninin seçilmesi. Veri eldesi için uygun örnekleme yöntemlerini seçilmesi ve elde edilen verierln paket programlar aracılığı ile analizi, sonuçların rapor haline getirilmesinin içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Entomolojide çalışma konularının seçiminden, denemelerin kurulması, veri elde edilmesi ve aşamalarını öğrenir
2) Elde edilen verilerin nasıl analiz edileceğini kavrar
3) Konuya ilişkin bilgisayar paket programlarını kullanmasını öğrenir
4) Elde edilen verileri kullanarak rapor (yayın) hazırlamayı öğrenir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, genel ziraat mühendisliği, bitkisel üretimle ilgili temel konularda bilgi sahibi olur
X
2
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve mücadele yöntemlerini öğrenir
3
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi ve mücadelesini uygulamalı olarak öğrenir
4
Bitki koruma problemlerini kavrar, bilimsel yöntemlerle çözümü için gerekli beceriyi kazanır
X
5
Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazanır
X
6
Bitki koruma problemlerine karşı uygun mücadele yöntemlerini seçerek, pratikte doğru kullanımını sağlar
7
Gerekli teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşır, bunları sentezleyerek sözlü sunumlar yapar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Entomolojide Süreli Yayınlar, Bu Yayınlara İnternet ve Yazılı Ortamda Ulaşım Kütüphane ziyaret ve Internet üzerinden bilgi ulaşımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Denemeler için Çalışma Konu Başlıklarının Belirlenmesi, Konunun Önceliği Konusunda Tartışma Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Belirlenen Konu Başlıklarına Yönelik Literatür Taramalarının Yapılması Tartışma Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Belirlenen Konu Başlıklarına Yönelik Elde Edilen Literatürün Tartışılması ve Konuya Uygunluklarının Belirlenmesi, Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Belirlenen Konuya ilişkin Giriş ve Önceki Çalışmalar Bölümlerinin Hazırlanması ve Bu Bölümlerin Özellikleri Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Belirlenen Konuya İlişkin Olarak Hazırlanan Giriş ve Önceki Çalışmalar Bölümlerinin Tartışılması Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
7 Konuya İlişkin Materyal ve Yöntem Bölümünün Hazırlanması Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Belirlenen Konuya İlişkin Veri Eldesi İçin Denemelerin Başlatılması, Araştırma Denemeye İlişkin Temel Tanım ve Bilgiler Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
10 Belirlenen Konuya İlişkin Veri Eldesi - 1 Tartışma Soru-Cevap
Örnek Olay
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
11 Belirlenen Konuya İlişkin Veri Eldesi - 2 Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
12 Belirlenen Konuya İlişkin Veri Eldesi - 3 Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
13 Elde Edilen Veriler İçin Uygun Analiz Yöntemlerinin Belirlenerek İstatiski Paket Program Aracılığı İle Değerlendirilmesi Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
14 Elde Edilen Verilerin Yorumlanarak Rapor Haline Getirilmesi 1 Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
15 Elde Edilen Verilerin Yorumlanarak Rapor Haline Getirilmesi ve Tartışılması (devam) -2 Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar