DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fitopatolojide Bilgisayar ve Donanımı Kullanımı BK   520 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ali ERKILIÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fitopatoloji alanında yapılan çalışmaların bilgisayar ortamında değerlendirilmesi
Dersin İçeriği
Fitopatoloji alanındaki çalışmalarda kullanılan İstatistiksel analizler, görsel sunum şekilleri, bilgisayar ortamında bilimsel tez ve makale yazımları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Varyans analizi programlarını kullanır
2) Bilgisayar ortamında grafik çizer
3) Görsel sunum tekniklerini kullanır
4) Bilimsel makaleleri yazar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, genel ziraat mühendisliği, bitkisel üretimle ilgili temel konularda bilgi sahibi olur
2
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve mücadele yöntemlerini öğrenir
3
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi ve mücadelesini uygulamalı olarak öğrenir
4
Bitki koruma problemlerini kavrar, bilimsel yöntemlerle çözümü için gerekli beceriyi kazanır
5
Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazanır
X
6
Bitki koruma problemlerine karşı uygun mücadele yöntemlerini seçerek, pratikte doğru kullanımını sağlar
7
Gerekli teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşır, bunları sentezleyerek sözlü sunumlar yapar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yazım programları ve metin yazma Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Aritmetik işlemcilerin kullanımı Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Aritmetik işlemci programla varyans analizi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Aritmetik işlemci programla varyans analizi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Grafik çizme şekilleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Grafik çizme şekilleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Regrasyon grafiklerinin çizim şekilleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ara sınava kadar işlenmiş konular ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Sunum teknikleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Görsel verilerin yazılı metinlere aktarımı Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Bilimsel sunumların hazırlanması Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 İnternetten bilimsel verilere ulaşma Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 İnternetten bilimsel verilere ulaşma Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Tüm verileri kullanarak bilimsel makale yazmak Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Tüm verileri kullanarak bilimsel makale yazmak Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonuna kadar işlenmiş konular ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak. Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar