DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yabancı Ot Araştırma Yöntemleri BK   508 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Feyzullah Nezihi UYGUR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Herboloji bilim dalı içerisinde, gerek laboratuvarda gerekse tarla koşullarında kullanılan araştırma metodlarını tek tek ele alarak tartışmak ve öğrenmek dersin amacıdır.
Dersin İçeriği
Herboloji bilim dalı içerisindeki araştırma metodlarını tek tek ele alarak gerek laboratuvarda gerekse tarla koşullarında nasıl uygulandığı bu ders içerisinde tartışılacak ve uygulanacaktır. Birkaç örnek verecek olursak; Segetal flora ölçüm metodları, ekolojik faktörlerin yabancı ot gelişimine etkileri, tohumlarda çimlenme koşullarının belirlenmesi, topraktaki tohum bankasının belirlenmesi, kültür bitkisi yabancı ot ilişkilerinin ve rekabetin ortaya konulması, biyotest, allelopatik ölçüm yöntemleri, herbisitlerin biyoetkinliğinin belirlenmesi, kromotografik çalışmalar gibi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Herboloji bilim dalında kullanılan laboratuvar yöntemlerini öğrenmek
2) Herboloji bilim dalında herbaryum tekniklerini öğrenmek
3) Herboloji bilim dalında kullanılan arazi araştırma yöntemlerini bilmek
4) Herboloji bilim dalında kullanılan rekabet araştırma yöntemlerini bilmek
5) Herboloji bilim dalında kullanılan popülasyon ölçüm metodlarını öğrenmek
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, genel ziraat mühendisliği, bitkisel üretimle ilgili temel konularda bilgi sahibi olur
X
2
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve mücadele yöntemlerini öğrenir
X
3
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi ve mücadelesini uygulamalı olarak öğrenir
X
4
Bitki koruma problemlerini kavrar, bilimsel yöntemlerle çözümü için gerekli beceriyi kazanır
X
5
Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazanır
X
6
Bitki koruma problemlerine karşı uygun mücadele yöntemlerini seçerek, pratikte doğru kullanımını sağlar
X
7
Gerekli teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşır, bunları sentezleyerek sözlü sunumlar yapar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yabancı ot araştırma yöntemleri neden gereklidir. Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Segetal flora ölçüm metotları Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Ekolojik faktörlerin yabancı ot gelişimine etkileri Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Tohumlarda çimlenme koşullarının belirlenmesi Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Topraktaki yabancı ot tohum bankasının belirlenmesi Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Herbaryum teknikleri Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Rekabet çalışmalarında kullanılan yöntemler Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ara sınava kadar işlenmiş konular Yazılı Sınav
9 Biyotest Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Allelopati ölçüm yöntemleri Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Herbisitlerin biyoetkinliklerinin belirlenmesi I Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Herbisitlerin biyoetkinliklerinin belirlenmesi II Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Kromotografik çalışmalar Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Moleküler çalışmalar Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Biyolojik mücadele çalışmaları Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına kadar işlenmiş konular Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar