DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Entomolojide Özel Araştırma Yöntemleri II BK   504 1 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Serdar SATAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders amacı bir çalışmada temel metodolojiyi oturtturmaktır.
Dersin İçeriği
Turunçgil zararlıları, nar zararlıları, bağ zararlıları, sertçekirlekli meyve zararlıları, yumşak çekirdekli meyve zararlıları ve sert kabuklu meyve zararlıları üzerine bir çalışma nasıl hazırlanır ve sunulur ders içeriğidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir konuda kaynak taraması nasıl yapılır
2) Farklı kaynaklardan yapılan bir literatür taraması nasıl derlenip bir araya getirilerek harmanlanır
3) Harmanlanmış bu bilgi topluluğu nasıl bir sunu haline getirilir ve öncelikler nelerdir
4) Sunun sunulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, genel ziraat mühendisliği, bitkisel üretimle ilgili temel konularda bilgi sahibi olur
X
2
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve mücadele yöntemlerini öğrenir
X
3
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi ve mücadelesini uygulamalı olarak öğrenir
X
4
Bitki koruma problemlerini kavrar, bilimsel yöntemlerle çözümü için gerekli beceriyi kazanır
X
5
Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazanır
X
6
Bitki koruma problemlerine karşı uygun mücadele yöntemlerini seçerek, pratikte doğru kullanımını sağlar
X
7
Gerekli teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşır, bunları sentezleyerek sözlü sunumlar yapar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Üzerinde çalışılacak konunun belirlenmesi İlgilendiğiniz konu ile ilgili makalelerin okunması
2 Belirlenen konu üzerinde kaynak taraması I (ödev) Değişik kaynakalardan konu ile ilgili tarama
3 Belirlenen konu üzerinde kaynak taraması II Değişik kaynakalardan konu ile ilgili tarama
4 Taranan kaynakların derlenmesi ve bir araya getirilmesi I PowePoint ile Sunun hazırlanması
5 Taranan kaynakların derlenmesi ve bir araya getirilmesi II PowePoint ile Sunun hazırlanması
6 Taranan kaynakların derlenmesi ve bir araya getirilmesi III PowePoint ile Sunun hazırlanması
7 Konu ile ilgili sunu hazırlanması I PowePoint ile Sunun hazırlanması
8 Ara Sınav Konun yazılı hale getirilmesi için ön hazırlıkların yapılması
9 Konu ile ilgili sunu hazırlanması II Sunun değerlendirilmesi
10 Konu ile ilgili sunu hazırlanması III Sunun kayıttan dinlenerek değerlendirilmesi
11 Hazırlana sunu üzerine tartışma ve gerekli düzeltmelerin yapılması I Sunun kayıttan dinlenerek değerlendirilmesi
12 Hazırlana sunu üzerine tartışma ve gerekli düzeltmelerin yapılması II (ödev) Sunun kayıttan dinlenerek değerlendirilmesi
13 Sunun sunulması evde sunun sunulması mümkünse konu dışı bir kişiye
14 Sunulan sunu üzerine iyi ve hatalı noktalar üzerine tartışma Sunulan sunun evde kayıttan dinlenerek eleştirilmesi
15 Sunulan sununun metin haline getirilmesi Konunun yazılı hale getirilmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konunun yazılı hale getirilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar