DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Canlılarda Enerji Mekanizması BK   501 1 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Nüket ÖNELGE
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders moleküler biyolojiye başlamak isteyen öğrenciler için öngörülmüştür.Hücre içinde termodinomik enerji transformasyonunun moleküler mekanizma arasındaki ilişkiler tartışılacaktır..
Dersin İçeriği
Bu ders içinde biyolojik enerjinin elde edilişi ve hücre içinde enerji dönüşümleri tartışılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitki ve hayvan hücrelerini tanır
2) Enerji ve hastalık ilişkilerini ögrenir
3) Hücre enerji transferi ve yasam olgusunu ögrenir
4) Hücre organalleri ve hastalık gelişimi konusunda bilgilenir
5) Termodinamiğin temel prensiplerini ögrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, genel ziraat mühendisliği, bitkisel üretimle ilgili temel konularda bilgi sahibi olur
X
2
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve mücadele yöntemlerini öğrenir
X
3
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi ve mücadelesini uygulamalı olarak öğrenir
X
4
Bitki koruma problemlerini kavrar, bilimsel yöntemlerle çözümü için gerekli beceriyi kazanır
X
5
Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazanır
X
6
Bitki koruma problemlerine karşı uygun mücadele yöntemlerini seçerek, pratikte doğru kullanımını sağlar
X
7
Gerekli teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşır, bunları sentezleyerek sözlü sunumlar yapar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyolojik enerji transformasyonu Verilen notlar ve kitaplar Anlatım
Tartışma
2 Termodinamiğin prensipleri Verilen notlar ve kitaplar Anlatım
Tartışma
3 Hücrede enerji akışı Verilen notlar ve kitaplar Anlatım
Tartışma
4 ATP ve kimyasal enerji transferi Verilen notlar ve kitaplar Anlatım
Tartışma
5 Ödev sunumları Verilen notlar ve kitaplar Anlatım
Tartışma
6 Anaerobik hücrelerde ATP Verilen notlar ve kitaplar Anlatım
Tartışma
7 Solunum ve mitakondride ATP oluşumu Verilen notlar ve kitaplar Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Verilen notlar ve kitaplar Performans Değerlendirmesi
9 Fotosentez Verilen notlar ve kitaplar Anlatım
Tartışma
10 Kloroplastlar ve enerji Verilen notlar ve kitaplar Tartışma
11 Aktif transport Verilen notlar ve kitaplar Anlatım
Tartışma
12 Polisakkarit ve lipidler ile biyosentez Verilen notlar ve kitaplar Anlatım
Tartışma
13 Makromoleküllerin sentezi Verilen notlar ve kitaplar Anlatım
Tartışma
14 Biyolojik bilgi Verilen notlar ve kitaplar Anlatım
Tartışma
15 Ödev sunumları Verilen notlar ve kitaplar Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Verilen notlar ve kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar