DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ekosistemde Yabancı Ot-Hastalık-Böcek İlişkisi BK   050 1 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sibel UYGUR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yabancı otların bitki koruma açısından bir ekosistemde hastalık ve böceklerle girdikleri interaksiyonlar ve bu ilişkileri doğru kullandıklarında agroekosisteme kazandıracakları yararlar bu dersin amacıdır.
Dersin İçeriği
Ekosistemde yabancı otlar, hastalıklar ve böcekler arasındaki ilişki ekolojik açıdan değerlendirilecektir. Bu ilişkinin düzenlenmesi ve agroekosistemde doğru kullanılması tarıma ekonomik katkıda sağlayacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ekosistemde yabancı otlar ve hastalık etmenleri arasındaki ilişki ekolojik açıdan incelenir.
2) Ekosistemde yabancı otlar ve zararlı/yararlı böcekler arasındaki ilişki ekolojik açıdan incelenir.
3) Ekosistemde yabancı otlar ve nematodlar ile akarlar arasındaki ilişki ekolojik açıdan incelenir.
4) Ekosistemdeki bu ilişkilerin bitki koruma açısından nasıl değerlendirileceği öğrenilir.
5) Yabancı otların biyolojik mücadelesine yönelik temel kriterler tartışılır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, genel ziraat mühendisliği, bitkisel üretimle ilgili temel konularda bilgi sahibi olur
X
2
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve mücadele yöntemlerini öğrenir
X
3
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi ve mücadelesini uygulamalı olarak öğrenir
X
4
Bitki koruma problemlerini kavrar, bilimsel yöntemlerle çözümü için gerekli beceriyi kazanır
X
5
Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazanır
X
6
Bitki koruma problemlerine karşı uygun mücadele yöntemlerini seçerek, pratikte doğru kullanımını sağlar
X
7
Gerekli teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşır, bunları sentezleyerek sözlü sunumlar yapar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yabancı otların genel özellikleri Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Fungus-bakteri-virus ve artropodların genel özellikler Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Yabancı otlar ve bitki fungal hastalık etmenleri arasındaki ilişki Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Yabancı ot- bitki bakteri hastalık etmenleri arasındaki ilişki Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Yabancı ot-bitki virus hastalık etmenleri arasındaki ilişkisi Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Yabancı ot türleri ve bitkilere zarar veren nematodlar arasındaki ilişki Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Yabancı ot-Thrips türleri ilişkisi Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ara sınava kadar işlenmiş konulardan Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
9 Yabancı ot-Aphid türleri arasındaki ilişki Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Yabancı ot türleri ve akarlar arasındaki ilişki Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Yabancı ot türleri ve bitki predatör türleri arasındaki ilişki Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Yabancı ot türleri ve bitki parazit türleri arasındaki ilişki Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Yabancı ot-Böcek-Hastalık ilişkisi I Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Yabancı ot-Böcek-Hastalık ilişkisi II Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Yabancı otların biyolojik mücadelesi Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına kadar işlenmiş konulardan Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar