DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mikolojide Biyoteknolojik Yöntemlerin Kullanılması BK   049 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mukaddes KAYIM
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitki patojeni funguslarda biyoteknolojik yöntemleri öğretmektir. Bu amaçla moleküler tanılamalarda kullanılan genlerin PCR temelli yöntemlerle çoğaltmak, filogenetik ağacı oluşturmak için nukleotid analizlerini yapmak, sonuçları moleküler ve geleneksel yöntemlerle (morfolojik, kültürel ve fizyolojik) karşılaştırmak
Dersin İçeriği
Fungus aleminin tanıtılması, sınıflandırılması, hastalıklı bitki dokusundan saflaştırılan fungusların moleküler karakterizasyonu, filogenetik analizi, gen gruplarına göre sınıflandırılması, funguslarda gen transferleri, biyoteknolojik yöntemlerin uygulanma alanları ve metodları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fungusların sınıflandırılmasında moleküler yöntemlerin önemini kavrar
2) Patojenik fungusların bitki dokularında yaşam alanlarını öğrenir
3) Fungusların bitki dokularından izolasyon yöntemlerini ve alt kültüre alarak saflaştırma metodlarını öğrenir
4) Fungus kültürlerinden nükleik asit izolasyon yöntemlerini öğrenir
5) Fungusların kültürel ve fiziksel özelliklerini öğrenir
6) Funguslarda mikroskopi yöntemlerini öğrenir
7) Fungal teşhiste rol oynayan genlerin özelliklerini öğrenir
8) Teşhis için önemli genlerin PCR orijinli metodlarla nasıl çoğaltılacağını öğrenir
9) Çoğaltılan genlerin gen veri bankasında karşılaştırma ve eşleştirme analizlerini öğrenir
10) Nükleotid dizileri ile funguslar arası sınıflandırma yapmayı ve soy ağacı oluşturmayı öğrenir
11) Fungusları teşhis ve tanılamada moleküler biyoloji ve serolojik yöntemleri nasıl kullanacağını öğrenir
12) Moleküler yöntemleri kullanarak bitkilerde patojen funguslarla mücadele etmede biyoteknoloji yöntemlerinin uygulama alanlarını öğrenir
13) Bitki patojeni fungusların sınıflandırılmasında moleküler ve klasik metodları nasıl kullanacağını öğrenir
14) Bitki patojeni fungusların doğru tanı ve teşhisinde klasik ve moleküler yöntemleri kıyaslamayı öğrenir
15) Bitki patojeni funguslarla mücadelede genetiği değiştirilmiş trangenik bitkilerin nasıl kullanılacağını öğrenir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, genel ziraat mühendisliği, bitkisel üretimle ilgili temel konularda bilgi sahibi olur
X
2
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve mücadele yöntemlerini öğrenir
X
3
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi ve mücadelesini uygulamalı olarak öğrenir
X
4
Bitki koruma problemlerini kavrar, bilimsel yöntemlerle çözümü için gerekli beceriyi kazanır
X
5
Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazanır
X
6
Bitki koruma problemlerine karşı uygun mücadele yöntemlerini seçerek, pratikte doğru kullanımını sağlar
X
7
Gerekli teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşır, bunları sentezleyerek sözlü sunumlar yapar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki patojen fungusların genel özellikleri Ders notu ve Kaynaklar Anlatım
Gösteri
2 Bitki patojen fungusların klasik sınıflandırılması Ders notu ve Kaynaklar Anlatım
Gösteri
3 Bitki patojen fungusların sınıflandırılmasında kullanılan moleküler yöntemlere genel bakış Ders notu ve Kaynaklar Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Bitki patojen fungusların sınıflandırılmasında kullanılan Internal transcribed spacer (ITS), Elongation factor 1, Beta tubulin (TUB2), SSU, LSU, Actin (ACT), Calmodulin (CAL), Chitin syntase (CHS-1), Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) ve Glutamine synthase (GS) genlerinin rolleri Ders notu ve Kaynaklar Anlatım
Gösteri
Örnek Olay
5 Bitki patojen fungusların hastalıklı bitki dokularından izolasyonları ve saflaştırma metodları Ders notu ve Kaynaklar Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
6 Saflaştırılan fungusların kültürel ve fiziksel karakterlerinin belirlenmesi Ders notu ve Kaynaklar Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
7 Saf fungus kültürlerinden DNA izolasyon metodları ve DNA çoğaltmak için PCR teknikleri Ders notu ve Kaynaklar Anlatım
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav Yazılı Sınav
Ödev
9 Internal transcribed spacer (ITS), Elongation factor 1, Beta tubulin (TUB2), SSU, LSU, Actin (ACT), Calmodulin (CAL), Chitin syntase (CHS-1), Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) ve Glutamine synthase (GS) genlerinin PCR ile çoğaltma yöntemleri Ders notu ve Kaynaklar Anlatım
Gösteri
Örnek Olay
10 Fungus teşhis ve sınıflandırmada gen dizilerinin karşılaştırma analizi Ders notu ve Kaynaklar Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Ödev
11 Fungus teşhis ve sınıflandırma kültürel ve morfolojik yöntemlerin moleküler yöntemlerle birleştirilmesi Ders notu ve Kaynaklar Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
12 Genlerin filogentik analizi-1 (Fungus bölümlerine göre) Ders notu ve Kaynaklar Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
13 Filogenetik analize göre sınıflandırma (örneklerle) Ders notu ve Kaynaklar Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
14 Fungal sınıflandırma için soy ağacı oluşturma metodları Ders notu ve Kaynaklar Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
15 Moleküler ve biyoteknolojik yöntemlerle funguslara karşı dayanıklı bitkiler geliştirme, GDO Ders notu ve Kaynaklar Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar