DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Nematolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirilmesi I BK   045 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İbrahim Halil ELEKCİOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Nematololoji alanında yürütülen araştırmaların planlanması denemelerin kurulması, uygun deneme deseninin seçimi, verilerin amaca uygun elde edebilmesi için örnekleme ve analiz yöntemleri gibi konular hakkında bilgiler verilecektir.
Dersin İçeriği
Nematololoji alanında yürütülen araştırmaların planlanması denemelerin kurulması, uygun deneme deseninin seçimi, verilerin amaca uygun elde edebilmesi için örnekleme ve analiz yöntemleri gibi konular hakkında bilgiler verilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Nematoloji de tarla ve laboratuar koşullarında kullanılan materyal ve yöntemler öğretilir.
2) Denemelerin planlamasında amaca uygun materyal ve yöntemlerin seçimi öğretilir.
3) Kullanılan yöntemlerden veri eldesi ve analizi ve yorumu öğrenilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, genel ziraat mühendisliği, bitkisel üretimle ilgili temel konularda bilgi sahibi olur
2
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve mücadele yöntemlerini öğrenir
3
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi ve mücadelesini uygulamalı olarak öğrenir
4
Bitki koruma problemlerini kavrar, bilimsel yöntemlerle çözümü için gerekli beceriyi kazanır
5
Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazanır
6
Bitki koruma problemlerine karşı uygun mücadele yöntemlerini seçerek, pratikte doğru kullanımını sağlar
7
Gerekli teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşır, bunları sentezleyerek sözlü sunumlar yapar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Nematoloji laboratuarlarında kullanılan alet ve malzeme hakkında bilgiler. Ders notları ve sunular. Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Nematolojide örnekleme, pratik ve teorik düşünceler. Ders notları ve sunular. Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Nematodlarda örneklemenin amacı, yatay ve dikey dağılım, mevsimsel populasyon dağılımı hayat döngüleri. Ders notları ve sunular. Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Nematodların toplanması, örnekleme aletleri, örnek büyüklüğü, derinliği, sayısı, zamanlaması. Ders notları ve sunular. Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Nematodları örnekleme aletleri, örnek büyüklüğü, derinliği, sayısı, zamanlaması. Ders notları ve sunular. Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Nematod örneklerinin depolanması, fisasyonu, ön hazırlığı. Ders notları ve sunular. Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Serbest yaşayan hareketli nematodların topraktan elde edilmesi. Ders notları ve sunular. Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Çoktan seçmeli sınav. Yazılı Sınav
9 Hareketsiz sabit gelişen nematodların topraktan elde edilmesi. Ders notları ve sunular. Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Nematodların bitki materyallerinden elde edilmesi. Ders notları ve sunular. Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Nematodların sayımı ve verilerin düzenlenmesi. Ders notları ve sunular. Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Nematodların fikse edilmesi, boyanması, ışık microskopu ve kolleksiyon için preparat haline getirlmesi. Bitki bünyesinde saklanması ve boyanması. Ders notları ve sunular. Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Drawing and measuring nematodes. Ders notları ve sunular. Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Bitki paraziti nematodların in-vitro koşullarda üretilmesi. Ders notları ve sunular. Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Saprofitic ve entomopatojen nematodların in-vitro koşullarda üretilmesi. Ders notları ve sunular. Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Çoktan seçmeli sınav. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar