DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Nematolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirilmesi II BK   044 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İbrahim Halil ELEKCİOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Laboratuar ve tarla koşullarında deneme deseni ve denemelerin kurulması, denemelerden veri elde edilmesi, verilerin istatistiksel analizi ve yorumlanması, deneme sonuçlarının rapor haline getirilmesi.
Dersin İçeriği
Laboratuar ve tarla koşullarında deneme deseni ve denemelerin kurulması, denemelerden veri elde edilmesi, verilerin istatistiksel analizi ve yorumlanması, deneme sonuçlarının rapor haline getirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Laboratuar ve tarla koşullarında kullanılan deneme deseni ve kurulması öğretilir.
2) Denemelerden veri elde edilmesi öğretilir.
3) Verilerin istatistiksel analizi ve yorumlanması öğretilir.
4) Deneme sonuçlarının rapor haline getirilmesi öğretilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, genel ziraat mühendisliği, bitkisel üretimle ilgili temel konularda bilgi sahibi olur
2
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve mücadele yöntemlerini öğrenir
3
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi ve mücadelesini uygulamalı olarak öğrenir
4
Bitki koruma problemlerini kavrar, bilimsel yöntemlerle çözümü için gerekli beceriyi kazanır
5
Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazanır
6
Bitki koruma problemlerine karşı uygun mücadele yöntemlerini seçerek, pratikte doğru kullanımını sağlar
7
Gerekli teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşır, bunları sentezleyerek sözlü sunumlar yapar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Deneme teknikleri. Ders notları ve sunular. Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Nematodların biyolojisi ve Populasyon dinamiği araştırmalarında kullanılan yöntemler. Ders notları ve sunular. Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Populasyon yoğunluğu ve Üründeki Potansiyel Zarar Tespiti üzerine denemeler. Ders notları ve sunular. Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Laboratuar koşullarında deneme desenler. Ders notları ve sunular. Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Tarla ve sera koşullarında deneme desenleri. Ders notları ve sunular. Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Statistical analyzing of data; definition of data, experimental methods. Ders notları ve sunular. Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Laboratuvar ve Tarla Koşullarında Tesadüf Parselleri Deneme Deseni, Denemelerin Oluşturulması ve Örnekler. Ders notları ve sunular. Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Çoktan seçmeli sınav. Yazılı Sınav
9 Tesadüf Blokları Deneme Deseni ve Denemelerin Oluşturulması ve Örnekler. Ders notları ve sunular. Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Latin Kare Deneme Deseni ve Denemelerin Oluşturulması ve Örnekler. Ders notları ve sunular. Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Verilerin İstatistiki Paket Programları Aracılığı ile Değerlendirilmesi. Ders notları ve sunular. Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Verilerin İstatistiki Paket Programları Aracılığı ile Değerlendirilmesi. Ders notları ve sunular. Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Verilerin İstatistiki Paket Programları Aracılığı ile Değerlendirilmesi. Ders notları ve sunular. Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Elde Edilen Verilerin Çizelge ve Grafik Haline Getirilmesi, Elde Edilen Verilerin Yorumlanarak Rapor Haline Getirilmesi. Ders notları ve sunular. Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Elde edilen sonuçları kullanarak rapor (yayın) hazırlar. Ders notları ve sunular. Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Çoktan seçmeli sınav. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar