DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Akaroloji BK   042 1 2 2.5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Cengiz KAZAK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste Akdeniz bölgesinde değişik kültür bitkilerinde zararlı Tetranychidae, Eriophydae, Tarsonemidae ve Phyllocoptidae (Acari)nin, biyolojisi ve ekolojisi üzerinde durulacaktır. Bunların en etkin doğal düşmanlarını içeren Phytoseiidae familyasının tanınması ve yaygın olan türlerin açık alanlar ile sera ve benzeri kapalı alanlarda zararlı akarlara karşı kullanılması ve akarlarla yapılacak çalışmalarda kullanılan diğer yöntemler konu olarak işlenecek
Dersin İçeriği
Akarların genel biyoloji ve ekolojileri Tetranychidae, Eriophydae, Tarsonemidae ve Phyllocoptidae familyalarının biyoloji ve ekolojileri Phytoseiidae familyası biyoloji ve ekolojisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kültür bitkilerinde zararlı akarları böceklerden ayırmayı ve akarların morfolojisi ile genel olarak fizyolojisini öğrenir
2) Çok öneml zararlı akarların familya ve tür bazında tanılanması ile biyolojik özelliklerini öğrenir
3) Akarların mücadelesinde kullanılan yöntemleri ayrıntılı olarak kavrar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, genel ziraat mühendisliği, bitkisel üretimle ilgili temel konularda bilgi sahibi olur
2
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve mücadele yöntemlerini öğrenir
3
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi ve mücadelesini uygulamalı olarak öğrenir
4
Bitki koruma problemlerini kavrar, bilimsel yöntemlerle çözümü için gerekli beceriyi kazanır
5
Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazanır
6
Bitki koruma problemlerine karşı uygun mücadele yöntemlerini seçerek, pratikte doğru kullanımını sağlar
7
Gerekli teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşır, bunları sentezleyerek sözlü sunumlar yapar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Akaroloji Nedir, Çalışma Konuları, Dünyada Akaroloji, Bitki Koruma Açısından Akaroloji ve Karşılaşılan Önemli Sorunlar, Akaroloji ile İlgili yayınlar Genel Bilgiler Kaynak No: 2, Sayfa : 1-16 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Arthropoda Filumu, Acarina, Akarları Böceklerden Ayıran Özellikler, Farklı Gruplara Ait Akarların Genel Morfolojik Özellikleri Kaynak No: 3, Sayfa: 5-9 Kaynak No: 4, Sayfa: 11-44 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
3 Akarların Örneklenmesi, Toplanması, Geçici ve Kalıcı Preparatlarının Yapılması Kaynak No: 3, Sayfa: 5-9 Kaynak No: 4, Sayfa: 11-44 Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Ödev
4 Akarlarda Solunum, Sindirim, Boşaltım, Dolaşım, Sinir ve Üreme Sistemleri Kaynak No: 1, Sayfa: 31-47 Kaynak No: 3, Sayfa: 11-45 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
5 Parasitiformes, Opilioacariformes, Acariformes Kaynak No: 3, Sayfa: 99-120 Kaynak No: 5, Sayfa 1-8 Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Ödev
6 Bitki Koruma Açısından Önemli Özellikle Fitofag Akarların Familya Düzeyinde Tanı Anahtarı Yardımı ile Tanılanmasına Ait Örnekler Kaynak No: 4, Sayfa 11-32 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
7 Tetranychidae Familyası, Önemli Zararlı Türler, Biyolojileri ve Zarar Şekilleri Kaynak No: 4, Sayfa 46-86 Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Ödev
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Eriophyidae Familyası Önemli Zararlı Türler, Biyolojileri ve Zarar Şekiller Kaynak No: 2, Sayfa: 327-385 Kaynak No: 4, Sayfa: 127-137 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
10 Tenuipalpidae ve Tarsonemidae Familyaları Önemli Zararlı Türler, Biyolojileri ve Zarar Şekilleri Kaynak No: 2, Sayfa: 253-304 Kaynak No: 4, Sayfa: 87-121 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
11 Acaridae ve Tydeidae Familyaları Önemli Zararlı Türler, Biyolojileri ve Zarar Şekilleri Kaynak No: 2, Sayfa: 253-304 Kaynak No: 4, Sayfa: 87-121 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
12 Avcı Akarlar, Phytoseiidae Familyası Türlerin Biyolojileri ve Avcı Akar Olarak Biyolojik ve Tüm Savaşta Etkinlikleri Kaynak No: 2, Sayfa: 76-89 Kaynak No: 4, Sayfa: 169-216 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
13 Sera ve Tarla Koşullarında Akarlara Karşı Başarılı Biyolojik ve Tüm Savaş Uygulamalarından Örnekler, Kaynak No: 4, Sayfa: 169-216 Kaynak No: 5, Sayfa: 235-246 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Akarisitler, Etki Mekanizmaları ve Direnç - 1 Kaynak No: 6, Sayfa: 208-215 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Akarisitler, Etki Mekanizmaları ve Direnç - 2 Kaynak No: 6, Sayfa: 208-215 Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar