DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yabancı Otlar ve Ekim Nöbeti BK   036 1 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Feyzullah Nezihi UYGUR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Önemli bir tarımsal işlem olan ekim nöbetinin yabancı ot popülasyonları üzerindeki önem ve etkisi ile yabancı ot mücadelesindeki önemi dersin amacıdır.
Dersin İçeriği
Yabancı otlar önemli bir bitki koruma zararlısı olup, çeşitli yöntemler kullanılarak mücadele edilmeye çalışılmaktadır. Bunlar içerisinde ekim nöbeti, hem tarımsal üretimi artırıcı ve destekleyici hem de pek çok yabancı otu kontrol edebilmesi nedeniyle önemli bir tarımsal işlemdir. Bu derste, ekim nöbetini ile sürekli bir hareketlilik halinde olan yabancı ot popülasyonları arasındaki ilişki ve bu ekim nöbetinin yabancı otların mücadelesindeki önemi anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitki koruma açısından ekim nöbetin önemini öğrenmek
2) Yabancı ot populasyonları ile ekim nöbeti arasındaki ilişkiyi ortaya koymak
3) Yabancı ot mücadelesinde ekim nöbetinin önemini bilmek
4) Ekim nöbeti programı hazırlamayı bilmek
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, genel ziraat mühendisliği, bitkisel üretimle ilgili temel konularda bilgi sahibi olur
X
2
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve mücadele yöntemlerini öğrenir
X
3
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi ve mücadelesini uygulamalı olarak öğrenir
X
4
Bitki koruma problemlerini kavrar, bilimsel yöntemlerle çözümü için gerekli beceriyi kazanır
X
5
Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazanır
X
6
Bitki koruma problemlerine karşı uygun mücadele yöntemlerini seçerek, pratikte doğru kullanımını sağlar
X
7
Gerekli teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşır, bunları sentezleyerek sözlü sunumlar yapar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ekim nöbetinin yabancı ot mücadelesindeki önemi Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Ekim nöbetindeki kültür bitkileri Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Polikültür ve münavebe uygulamalarının yabancı otlanmaya etkisi Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Tahıl, baklagil ekim nöbeti ve yabancı otlanma Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Kültür bitkilerinin allelopatik etkisi Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Ekim nöbetinde bitkilerin uyuşumu Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Kültür bitkilerinin ön ve art bitki olarak kullanılması Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ara sınava kadar işlenmiş konular Yazılı Sınav
9 Ekim nöbeti programı oluşturuken dikkat edilecek hususlar Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Ürün sıralaması Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Çukurova da ekim nöbeti Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Ekim nöbetinin Çukurova ve Türkiye tarımına katkıları Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Çukurova da sulak alanlarda beş ve on yıllık ekim nöbeti proje dizaynı Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Çukurova da kurak alanlarda beş ve on yıllık ekim nöbeti proje dizaynı Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Ekim nöbetinin yabancı ot mücadelesindeki yeri Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına kadar işlenmiş konular Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar