DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yabancı Ot Ekolojisi BK   018 1 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Feyzullah Nezihi UYGUR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yabancı otların ekolojik faktörlerle ilişkilerini detaylı olarak öğrenmek dersin amacıdır.
Dersin İçeriği
Yabancı otların dağılımı, popülasyon dinamiği, biyolojileri,kültür bitkileri ile rekabetlerini etkileyen biyotik ve abiyotik faktörler bu ders kapsamında anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ekolojik faktörlerin yabancı otların çimlenmesi üzerine ayrıntılı etkisini öğrenirler
2) Ekolojik faktörlerle yabancı ot gelişimi arasındaki ilişkiyi öğrenirler
3) Abiyotik ve biyotik faktörlerin kültür bitkisi-yabancı ot rekabeti üzerindeki etkisi tartışırlar
4) Yabancı otların yayılmalarını ve popülasyon dinamiklerini öğrenirler
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, genel ziraat mühendisliği, bitkisel üretimle ilgili temel konularda bilgi sahibi olur
X
2
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve mücadele yöntemlerini öğrenir
X
3
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi ve mücadelesini uygulamalı olarak öğrenir
X
4
Bitki koruma problemlerini kavrar, bilimsel yöntemlerle çözümü için gerekli beceriyi kazanır
X
5
Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazanır
X
6
Bitki koruma problemlerine karşı uygun mücadele yöntemlerini seçerek, pratikte doğru kullanımını sağlar
X
7
Gerekli teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşır, bunları sentezleyerek sözlü sunumlar yapar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve Dünyadaki önemli yabancı ot türleri ve bu türlerin dağılımı Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Yabancı otların generatif gelişmesine ekolojik faktörlerin etkisi Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Yabancı otların vejetatif gelişmesine ekolojik faktörlerin etkisi I Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Yabancı otların vejetatif gelişmesine ekolojik faktörlerin etkisi II Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Kültür bitkisi-yabancı ot karşılıklı etkileşim yolları I Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Kültür bitkisi-yabancı ot karşılıklı etkileşim yolları II Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Karşılıklı etkileşimde biotik faktörlerin etkisi Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ara sınava kadar işlenmiş konular Yazılı Sınav
9 Karşılıklı etkileşimde abiotik faktörlerin etkisi Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Biyolojik kapasite Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Biyolojik kapasitenin düzenlenmesinde yabancı otların ve kullanılan mücadele yöntemlerinin etkileri Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Yabancı ot popülasyon dinamiği Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Popülasyon dinamiğini etkileyen faktörler Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Kritik Periyod Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Ekonomik Zarar Eşiği Önerilen kitap ve notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına kadar işlenmiş konular Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar