DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hastalık ve Bitki Besleme İlişkisi BK   007 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Orhan BOZAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitki beslenmesinde önemli olan besin elementlerinin hastalıklar üzerinde olumlu olumsuz etkilerinin öğrenilmesi
Dersin İçeriği
Bitkilerin makro ve mikro besin elementleri, bu gübrelerin düşük veya yüksek dozda verilmesi durumunda hastalığa dayanıklık ve duyarlılık ilişkisinin incelenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genel olarak bitki besin elementlerinin öğrenilmesi
2) Hastalık ve bitki besleme ilişkisinin öğrenilmesi
3) Bitki besin elementlerinin uygulama dozlarının öneminin öğrenilmesi
4) Bitki besin elementlerinin bitkide etki mekanizması öğrenilmesi
5) Bitki besin elementlerinin bitkilerde nerelerde kullanıldığı bilinmesi
6) Gübreler arasındaki etkileşimleri öğrenir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, genel ziraat mühendisliği, bitkisel üretimle ilgili temel konularda bilgi sahibi olur
X
2
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve mücadele yöntemlerini öğrenir
X
3
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi ve mücadelesini uygulamalı olarak öğrenir
X
4
Bitki koruma problemlerini kavrar, bilimsel yöntemlerle çözümü için gerekli beceriyi kazanır
X
5
Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazanır
X
6
Bitki koruma problemlerine karşı uygun mücadele yöntemlerini seçerek, pratikte doğru kullanımını sağlar
X
7
Gerekli teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşır, bunları sentezleyerek sözlü sunumlar yapar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel olarak bitki besin elemetlerinin tanıtılması Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Bitki besin elementi ve hastalık ilişkilerinin anlatılması Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Azot gübresi ve bu gübrenin hastalıklarla olan ilişkisi Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Fosfor gübresi ve bu gübrenin hastalıklarla olan ilişkisi Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Potasyum gübresi ve bu gübrenin hastalıklarla olan ilişkisi Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Kalsiyum gübresi ve bu gübrenin hastalıklarla olan ilişkisi Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Magnezyum gübresi ve bu gübrenin hastalıklarla olan ilişkisi Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav sorularının hazırlanması Yazılı Sınav
9 Kükürt gübresi ve bu gübrenin hastalıklarla olan ilişkisi Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Demir gübresi ve bu gübrenin hastalıklarla olan ilişkisi Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Mangan gübresi ve bu gübrenin hastalıklarla olan ilişkisi Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Çinko gübresi ve bu gübrenin hastalıklarla olan ilişkisi Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Bakır, Bor gübresi ve bu gübrenin hastalıklarla olan ilişkisi Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Klor, Nikel gübresi ve bu gübrenin hastalıklarla olan ilişkisi Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Molibden, Silicon gübresi ve bu gübrenin hastalıklarla olan ilişkisi Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav sorularının hazırlanması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar