DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitkilerde görülen Spiroplasma hastalıkları, epidemiyolojisi, tanısı ve kontrolü BK   006 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Orhan BOZAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Spiroplasma hastalıkları ve bu hastalıkların morfolojik özelliklerinin öğretilmesi, epidemiyolojileri hakkında bilgi verilmesi ve Spiroplasma hastalıklarının tanı yöntemleri gösterilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bitkilerde ve diğer canlılarda Spiroplasma hastalıkları, Spiroplasma hastalıklarının yapıları, vektörlerle taşınmaları, epidemiyolojileri ve Spiroplasma hastalıklarının tanı yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Spiroplasma hastalıklarının öğrenilmesi
2) Farklı konukçularda Spiroplasma hastalıklarının öğrenilmesi
3) Spiroplasma hastalıklarının vektörlerinin öğrenilmesi
4) Spiroplasma hastalıklarının konukçularının öğrenilmesi
5) Spiroplasma hastalıklarına karşı bitki koruma yöntemlerinin öğrenilmesi
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, genel ziraat mühendisliği, bitkisel üretimle ilgili temel konularda bilgi sahibi olur
X
2
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve mücadele yöntemlerini öğrenir
X
3
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi ve mücadelesini uygulamalı olarak öğrenir
X
4
Bitki koruma problemlerini kavrar, bilimsel yöntemlerle çözümü için gerekli beceriyi kazanır
X
5
Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazanır
X
6
Bitki koruma problemlerine karşı uygun mücadele yöntemlerini seçerek, pratikte doğru kullanımını sağlar
X
7
Gerekli teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşır, bunları sentezleyerek sözlü sunumlar yapar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Spiroplasma hastalıkları hakkında genel bilgi Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Spiroplasma cinsinin özellikleri ve diğer mollicut cinsleri ile karşılaştırılması Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Farklı canlılarda görülen Spiroplasma hastalıkları Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Bitki harici konukçulara sahip Spiroplasma türlerine genel bakış, Bu türler hakkında bilgi I Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Bitki harici konukçulara sahip Spiroplasma türlerine genel bakış, Bu türler hakkında bilgi II Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Doğu Akdeniz Bölgesi Spiroplasma hastalıkları hakkında genel bilgi Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Spiroplasma citri hastalığı Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav sorularının hazırlanması Yazılı Sınav
9 Spiroplasma kunkelii hastalığı Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Spiroplasma phoeniceum hastalığı Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Spiroplasma hastalıklarının vektörle taşınması hakkında bilgi Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Spiroplasma hastalığının biyolojik indekslemesi Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Spiroplasma hastalığının tanısında ELISA testi Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Spiroplasma hastalığınının moleküler olarak saptanması Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Spiroplasma hastalıklarına karşı korunma yöntemleri hakkında bilgi verme Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav sorularının hazırlanması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar