DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hastalıktan ari üretim materyali elde etme teknikleri BK   005 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Orhan BOZAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sertifikasyon sistemi içinde önemli basamaklardan birisi olan hastalıklardan ari bitki materyali üretim yöntemlerinin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Farklı ülkelerin sertifikasyon programları ve bu sertifikasyon programları içinde hastalıklardan ari bitki materyali elde etme yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ülke sertifikasyon sistemleri
2) Bitki doku kültürü yöntemleri hakkında genel bilgi
3) Meristem kültürü hakkında bilgi
4) Termoterapi sürgün ucu aşılama yöntemi hakkında bilgi
5) Hastalıklardan ari bitki üretimi
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, genel ziraat mühendisliği, bitkisel üretimle ilgili temel konularda bilgi sahibi olur
X
2
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve mücadele yöntemlerini öğrenir
X
3
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi ve mücadelesini uygulamalı olarak öğrenir
X
4
Bitki koruma problemlerini kavrar, bilimsel yöntemlerle çözümü için gerekli beceriyi kazanır
X
5
Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazanır
X
6
Bitki koruma problemlerine karşı uygun mücadele yöntemlerini seçerek, pratikte doğru kullanımını sağlar
X
7
Gerekli teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşır, bunları sentezleyerek sözlü sunumlar yapar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ülkemiz bitki sertifikasyon sistemi Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Farklı ülkelerin sertifikasyon sistemleri Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Çalışmalar için gerekli olan laboratuvar ekipmanları ve malzemeler Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Bitki doku kültürü yöntemi; giriş Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Doku kültürü ortamları Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Bitki doku kültürü teknikleri Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Mikro üretim ile kök ve meristem sürgünlerin oluşumu Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav sorularının hazırlanması Yazılı Sınav
9 Meristem kültür yöntemi ile hastalıklardan arındırma Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Tohum ekilmesi, termoterapi ve sürgün ucu aşılama yöntemi Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Meristem kültürü ile elde edilen bitki materyallerinin çoğaltılması Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Sürgün ucu yöntemi sonrası bitki geliştirme aşamaları Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Hastalıkların arındırma oranını belirlemek için indeksleme yönteminin kullanılması Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Hastalıkların arındırma oranlarını belirlemek için moleküler testlerin uygulanması Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Hastalıklardan arındırma oranlarının değerlendirilmesi Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav sorularının hazırlanması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar