DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Subtropik bitki virüs hastalıkları ve aphid ilişkisi BK   004 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Orhan BOZAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Subtropik bitki virüs hastalıklarını taşıyan vektörler ve bu vektörlerin hastalığı taşıma mekanizmalarının öğretilmesi
Dersin İçeriği
Subtropik bitki virüs hastalıkları, bu hastalıkların afidlerle taşınmaları, vektör taşınma mekanizmaları, taşınma çeşitleri ve bu hastalıkların vektörle taşınmasını önlemek için alınacak tedbirler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Subtropik bitki virüs hastalıklarının öğrenilmesi
2) Subtropik bitki virüs hastalıklarını taşıyan vektörler hakkında genel bilgi edinilmesi
3) Subtropik bitki virüs hastalıklarını taşıyan afid vektörlerinin öğrenilmesi
4) Afidlerle hastalık taşınan bitki konukçu dizilerinin öğrenilmesi
5) Virüs vektör taşıma mekanizmaların öğrenilmesi
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, genel ziraat mühendisliği, bitkisel üretimle ilgili temel konularda bilgi sahibi olur
X
2
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve mücadele yöntemlerini öğrenir
X
3
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi ve mücadelesini uygulamalı olarak öğrenir
X
4
Bitki koruma problemlerini kavrar, bilimsel yöntemlerle çözümü için gerekli beceriyi kazanır
X
5
Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazanır
X
6
Bitki koruma problemlerine karşı uygun mücadele yöntemlerini seçerek, pratikte doğru kullanımını sağlar
X
7
Gerekli teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşır, bunları sentezleyerek sözlü sunumlar yapar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş; Subtropik bitki virüs vektörü böcekler Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Afid ile taşınan virüsler I Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Afid ile taşınan virüsler II Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Afid vektörler I Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Afid vektörler II Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Bitki konukçu dizisi Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Bitki virüslerinin afidlerle taşınması Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav sorularının hazırlanması Yazılı Sınav
9 Vektör-hastalık taşınma mekanizmaları Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Böcek vektörü ile bitki virüslerinin etkileşim tipleri Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Taşınma şekilleri; Non-persistent taşınma Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Taşınma şekilleri; Non-sirkülatif, semi-persistent taşınma Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Taşınma şekilleri; Sirkülatif, Non-propagatif taşınma Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Taşınma şekilleri; Sirkülatif, Propagatif taşınma Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Virüs vektörü afidlere karşı önlemler Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav sorularının hazırlanması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar