DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fitopatolojide Sanitasyon BK   003 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Orhan BOZAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Spiroplasma hastalıkları ve bu hastalıkların morfolojik özelliklerinin öğretilmesi, epidemiyolojileri hakkında bilgi verilmesi ve Spiroplasma hastalıklarının tanı yöntemleri gösterilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bitkilerde ve diğer canlılarda Spiroplasma hastalıkları, Spiroplasma hastalıklarının yapıları, vektörlerle taşınmaları, epidemiyolojileri ve Spiroplasma hastalıklarının tanı yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genel olarak bitki hastalıklarını tanır
2) Bitki hastalıklarında bitki koruma yöntemlerini öğrenir
3) Teorik olarak, hastalıklardan ari bitki materyali üretimi bilgi edinilir.
4) Karantina ve karantina yöntemleri hakkında bilgi alır
5) Karantina uygulamalarının gerekliliğini öğrenir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, genel ziraat mühendisliği, bitkisel üretimle ilgili temel konularda bilgi sahibi olur
X
2
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve mücadele yöntemlerini öğrenir
X
3
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi ve mücadelesini uygulamalı olarak öğrenir
X
4
Bitki koruma problemlerini kavrar, bilimsel yöntemlerle çözümü için gerekli beceriyi kazanır
X
5
Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazanır
X
6
Bitki koruma problemlerine karşı uygun mücadele yöntemlerini seçerek, pratikte doğru kullanımını sağlar
X
7
Gerekli teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşır, bunları sentezleyerek sözlü sunumlar yapar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki patojeni hastalıklar hakkında genel bilgi I Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Bitki patojeni hastalıklar hakkında genel bilgi II Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Bitki virüs, viroid ve virüs benzeri hastalıklar ve bu hastalıklarla mücadele yöntemleri Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Bitki bakteri hastalıkları ve bu hastalıklarla mücadele yöntemleri Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Bitki fungal hastalıkları ve bu hastalıklarla mücadele yöntemleri Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Bitki hastalıkları ve bu hastalıklar ile vektör ilişkileri Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Patojen bitki hastalıklarının mücadelesinde hijyen Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav sorularının hazırlanması Yazılı Sınav
9 Sertifikalı fidan ve tohum üretiminin önemi Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Hastalıklardan ari bitki materyali üretim yöntemleri Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Karantina yasaları ve resmi karantina listesinde bulunan bitki hastalıkları I Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Karantina yasaları ve resmi karantina listesinde bulunan hastalıklar II Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Diğer bazı ülkelerde karantina uygulama sistemleri Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Bitki patojeni hastalıklarda eradikasyonun önemi, eradikasyonu gerektiren şartlar ve uygulanması Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Karantina tedbirleri, karantina tedbirlerinin kazandırdıkları Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav sorularının hazırlanması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar