DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tez Çalışması YLBMMT   301 3 0 0 24

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa GÜVEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çalışma konusu ile ilgili verilerin, bilimsel etiğe uygun bir şekilde elde edilmesini, analizini, uygulanmasını, yorumlanmasını ve sunulmasını amaçlar
Dersin İçeriği
Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, yöntemlerin belirlenmesi, uygulanması, sonuçların yorumlanması ve sunulması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çalışma konusundaki geliştirilmeye açık problemleri tespit eder
2) Bilimsel etiği gözeterek alanıyla ilgili veriler toplar
3) Alanında kullanılan yöntemleri ve eksiklikleri kavrayabilir
4) Alanındaki yöntemleri uygulayabilme, iyileştirme ve yeni yöntemler önerir
5) Elde ettiği sonuçları bilimsel etiği gözeterek yorumlar ve sunar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıp ve tıp teknolojileri alanında karşılaşılan bilimsel problemlere; matematik, fen ve mühendislik bilimlerinin teknik yaklaşımlarını uygulayarak problemleri çözüme ulaştırabilme, 2-Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş kon
X
2
Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri tanımlama. Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri modelleme.
X
3
Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlayabilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme,Bağımsız davranma, öncelikleri belirleme ve yaratıcılık becerisi,
X
5
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme ve tasarlayabilme, Biyomedikal Mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları farkında olma
X
6
Mühendislik bakış açısıyla tıp doktorunun bilimsel çalışmalarındaki problemlerini ve isteklerini anlayabilme
X
7
Fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade etme ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Literatür taramasının yapılması Tez konusu ile ilgili kaynakların bulunması
2 Literatür taramasının sonuçlarının yorumlanması Literatür taramasının özetlenmesi
3 Alan ile ilgili standart olarak kullanılan verilerin yorumlanması Alanda kullanılan veri setlerinin tespit edilmesi
4 Tez konusu ile ilgili çalışılacak verilerin toplanması Tez konusuyla ilgili çalışılabilecek verilerin belirlenmesi
5 Literatürde var olan yöntemlerin analizi Literatürde var olan yöntemlerin özetlenmesi
6 Literatürde var olan yöntemlerin analizi Var olan yöntemlerin programlanması
7 Literatürde var olan yöntemlerin analizi Var olan yöntemlerin programlanması
8 Ara Sınav Çalışmanın raporlanması
9 Var olan yöntemlerin eksikliklerinin analizi Var olan yöntemlerin eksikliklerinin belirlenmesi
10 Var olan yöntemlerin eksikliklerinin analizi Var olan yöntemlerin eksikliklerinin belirlenmesi
11 Eksikliklerin giderilmesi için yöntem geliştirilmesi Alternatif yöntem araştırması
12 Eksikliklerin giderilmesi için yöntem geliştirilmesi Alternatif yöntem araştırması
13 Önerilen yöntemin uygulanması Önerilen yöntemin programlanması
14 Önerilen yöntemin uygulanması Önerilen yöntemin programlanması
15 Sonuçların tartışılması Sonuçların raporlanması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sonuçların raporlanması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar