DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Alan Dersi YLBMM   204 4 5 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa GÜVEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bir akademik danışman tarafından yönlendirilerek, öğrencinin önceden belirlenmiş bir konu ile ilgili araştırmalarını içerir. Danışman, öğrenciye araştırmalarını bilimsel ve etkin bir şekilde yapabilmesi için rehberlik eder.
Dersin İçeriği
Bu ders öğrencilerin uzmanlık alanlarında bilimsel ilkelere ve etik kurallara uygun olarak bağımsız araştırma yapmalarına, eksiklikleri belirlemelerine ve bulguları sunma ve yayınlamalarına yardımcı olur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Literatür taramasının nasıl yapılacağını kavrar
2) Alandaki eksiklikleri tanımlayabilmeyi öğrenir
3) Eksikliklerin giderilmesi için planlama yapmayı öğrenir
4) Elde edilen bilgilerin nasıl sunulacağını öğrenir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıp ve tıp teknolojileri alanında karşılaşılan bilimsel problemlere; matematik, fen ve mühendislik bilimlerinin teknik yaklaşımlarını uygulayarak problemleri çözüme ulaştırabilme, 2-Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş kon
X
2
Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri tanımlama. Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri modelleme.
X
3
Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlayabilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme,Bağımsız davranma, öncelikleri belirleme ve yaratıcılık becerisi,
X
5
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme ve tasarlayabilme, Biyomedikal Mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları farkında olma
X
6
Mühendislik bakış açısıyla tıp doktorunun bilimsel çalışmalarındaki problemlerini ve isteklerini anlayabilme
X
7
Fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade etme ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Literatür taraması için araştırma tekniklerine giriş Alan ile ilgili makale veritabanlarının belirlenmes
2 Araştırma konusunun belirlenmesi Uzmanlık alanındaki alt araştırma konularının belirlenmesi
3 Literatür taramasının değerlendirilmesi Literatür taramasının yapılması
4 Derinlemesine araştırma için konu kapsamının daraltılması Literatür taramasının özetlenmesi
5 Detaylı literatür taramasının sonuçları üzerine tartışma Derinlemesine literatür taraması
6 Araştırma konusundaki eksikliklerin belirlenmesi Literatür çalışmasının özetlenmesi
7 Eksikliklerin giderilmesi için tartışma Eksikliklerin giderilmesi için yöntem araştırması
8 Ara Sınav Notların okunması
9 Araştırmalar ve tartışmalardan elde edilen bilgilerin analizi Araştırma ve tartışma bulgularının raporlanması
10 Makale yazım kurallarının tanıtılması Örnek bir makale şablonunun bulunması
11 Örnek bir makalenin yazım şeklinin incelenmesi Örnek bir makalenin bulunması
12 Sunum hazırlama kurallarının tanıtılması Sunum şablonunun bulunması
13 Makalenin değerlendirilmesi ve düzeltmelerin belirlenmesi Makale yazımının tamamlanması
14 Makalenin değerlendirilmesi Makalenin okunması
15 Sunum Sunumun hazırlanması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Notların okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar