DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygulamalı Sayısal Görüntü İşleme BMM   038 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYDIN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciye sayısal görüntü işlemenin temellerini vermek ve örnek görüntüler üzerinde bu yöntemleri uygulamasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Sayısal Görüntü Temelleri, Sınıflar Arası Dönüşüm, Yeğinlik Dönüşüm Fonksiyonları, Histogram İşleme, Uzaysal Filtreleme, 2B Fourier Dönüşümü, Frekans Düzleminde Filtreleme, Gürültü Modeller, Görüntü Geri Çatma, Geometrik Dönüşümler, Renkli Görüntü İşleme, Morfolojik Görüntü İşleme, Görüntü Bölütleme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler sayısal görüntü işleme tekniklerini öğrenir ve uygulayabilir
2) Öğrenciler hem uzaysal hem de frekans düzleminde görüntü filtrelemeyi öğrenir ve uygular.
3) Öğrenciler geometrik dönüşümleri öğrenir ve uygular.
4) Öğrenciler görüntü bölütlemeyi öğrenir ve uygular.
5) Öğrenciler morfolojik görüntü işlemeyi öğrenir ve uygular.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıp ve tıp teknolojileri alanında karşılaşılan bilimsel problemlere; matematik, fen ve mühendislik bilimlerinin teknik yaklaşımlarını uygulayarak problemleri çözüme ulaştırabilme, 2-Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş kon
X
2
Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri tanımlama. Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri modelleme.
X
3
Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlayabilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme,Bağımsız davranma, öncelikleri belirleme ve yaratıcılık becerisi,
X
5
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme ve tasarlayabilme, Biyomedikal Mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları farkında olma
X
6
Mühendislik bakış açısıyla tıp doktorunun bilimsel çalışmalarındaki problemlerini ve isteklerini anlayabilme
X
7
Fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade etme ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Bölüm 1 Okunması
2 Görüntünün Sayısal Temsili, Görüntü Okuma ve Yazma, Görüntü Türleri Bölüm 2 Okunması
3 Yeğinlik Dönüşümleri, Histogram İşleme Kısım 3.1, 3.2, 3.3
4 Uzaysal Filtreleme Kısım 3.4
5 2B Ayrık Fourer Dönüşümü, Frekans Düzleminde Filtreleme - I Kısım 4.1, 4.2, 4.3
6 Frekans Düzleminde Filtreleme - II Kısım 4.4, 4.5, 4.6
7 Gürültü Modeller, Görüntü Geri Çatma, Porjeksiyonlardan Geri Çatma Kısım 5.1, 5.2, 5.11
8 Ara Sınav Ders Notları
9 Geometrik Dönüşümler Kısım 6.1, 6.2, 6.3
10 Renkli Görüntü İşleme Bölüm 7
11 Morfolojik Görüntü İşleme Bölüm 10
12 Görüntü Bölütleme I Kısım 11.1, 11.2, 11.3
13 Görüntü Bölütleme II Kısım 11.4, 11.5
14 Dönem Projesi - I Uygulama Örnekleri
15 Dönem Projesi - II Uygulama Örnekleri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar