DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Literatür taramasının yapılması Tez konusu ile ilgili kaynakların bulunması
2 Literatür taramasının sonuçlarının yorumlanması Literatür taramasının özetlenmesi
3 Alan ile ilgili standart olarak kullanılan verilerin yorumlanması Alanda kullanılan veri setlerinin tespit edilmesi
4 Tez konusu ile ilgili çalışılacak verilerin toplanması Tez konusuyla ilgili çalışılabilecek verilerin belirlenmesi
5 Literatürde var olan yöntemlerin analizi Literatürde var olan yöntemlerin özetlenmesi
6 Var olan yöntemlerin uygulanması Var olan yöntemlerin programlanması
7 Var olan yöntemlerin uygulanması Var olan yöntemlerin programlanması
8 Ara Sınav Çalışmanın raporlanması
9 Var olan yöntemlerin eksikliklerinin analizi Var olan yöntemlerin eksikliklerinin belirlenmesi
10 Var olan yöntemlerin eksikliklerinin analizi Var olan yöntemlerin eksikliklerinin belirlenmesi
11 Eksikliklerin giderilmesi için yöntem geliştirilmesi Alternatif yöntem araştırması
12 Eksikliklerin giderilmesi için yöntem geliştirilmesi Alternatif yöntem araştırması
13 Önerilen yöntemin uygulanması Önerilen yöntemin programlanması
14 Önerilen yöntemin uygulanması Önerilen yöntemin programlanması
15 Sonuçların tartışılması Sonuçların raporlanması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sonuçların raporlanması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar