DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tez Çalışması YLBMMT   302 4 0 0 24

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa GÜVEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çalışma konusu ile ilgili verilerin, bilimsel etiğe uygun bir şekilde elde edilmesini, analizini, uygulanmasını, yorumlanmasını ve sunulmasını amaçlar
Dersin İçeriği
Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, yöntemlerin belirlenmesi, uygulanması, sonuçların yorumlanması ve sunulması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çalışma konusundaki geliştirilmeye açık problemleri tespit eder
2) Bilimsel etiği gözeterek alanıyla ilgili veriler toplar
3) Alanında kullanılan yöntemleri ve eksiklikleri kavrayabilir
4) Alanındaki yöntemleri uygulayabilme, iyileştirme ve yeni yöntemler önerir
5) Elde ettiği sonuçları bilimsel etiği gözeterek yorumlar ve sunar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)