DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Transmission and Distribution of Electrical Energy EE   714 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Mehmet Uğraş CUMA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımı ile ilgili temel bilgileri kazanmak, iletim hattı parametrelerini ve hesaplamalarını anlamak, iletim hattının kararlı hal ve geçici hal çalışmasını kavramaktır.
Dersin İçeriği
Elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımı, iletim hattı denklemleri, parametreleri ve çözümleri, iletim hatlarında geçici-hal durumları, iletim hatlarının kararlı halde çalışması, üç fazlı sistemler için özel durumlar, güç taşıma kapasitesi üzerindeki gerilim kısıtlamaları, güç taşıma kapasitesi üzerindeki akım kısıtlamaları, sistem koruması, da iletim hatları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İletim ve dağıtım sistemleri ile ilgili temel bilgileri tanımlar.
2) İletim hattı denklemleri, parametreleri ve çözümlerini açıklar.
3) İletim hattında oluşabilecek geçici hal durumlarını ayırt eder.
4) İletim hattının kararlı hal çalışmasını açıklar.
5) İletim hattı üzerindeki gerilim kısıtlamalarını özetler.
6) Havai hatların akım taşıma kapasitelerini tahmin eder.
7) Sistem korumasını açıklar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temellerini oluşturan dalların en az birinde, bilgi düzeyini lisans düzeyinin ötesine çıkararak uzmanlaşabilme.
X
2
Uzmanlaştığı alanın içerdiği tüm konuların birlikte oluşturduğu bütünlüğü kavrayabilme.
X
3
Uzmanlaştığı alandaki mevcut bilimsel literatüre hakim olabilme ve takip edebilme
X
4
Alanının, ilişkili olduğu diğer dallarla olan disiplinlerarası etkileşimini kavrayabilme
X
5
Kuramsal veya deneysel çalışma yapma becerisine sahip olabilme
X
6
Araştırma sonucunda edinilen bilgileri derleyerek bütünlüklü bir bilimsel metin oluşturabilme
X
7
Tez konusu üzerinde, danışmanının belirlediği çerçeve içinde, konunun gerektirdiği mantıksal bütünlüğe uygun olarak, programlı bir şekilde çalışabilme.
X
8
Bilimsel veri tabanlarında literatür araştırması yapabilme; özelde, veri tabanlarını uygun ve doğru şekilde tarama ve listelenen unsurları değerlendirme, kategorize edebilme.
X
9
Uzmanlık alanında İngilizce olarak yazılmış bir bilimsel metni rahatlıkla okuyup anlayacak düzeyde İngilizce bilme
X
10
Uzmanlıştığı konudaki bilgileri, bir sunum formatında derleyip, anlaşılır ve etkin bir şekilde sunabilme.
X
11
Bildiği bir programlama dilinde genelde belirli bir amaca yönelik, özelde uzmanlık alanı ile ilgili olan bir bilgisayar programı yazabilme
12
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda yol gösterici olabilme, insiyatif alabilme
X
13
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
X
14
Uzmanlık alanı ile ilgili konularda proje, politika, süreç üretebilme ve bu öğeleri değerlendirme
X
15
Mevcut araştırma deneyimine dayanarak yeni konularda da araştırma yapabilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, temel güç sistemi, ürünün dağıtımı Yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 İletim hattı denklemleri, parametreleri ve çözümleri Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 İletim hattı denklemleri, parametreleri ve çözümleri Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 İletim hatlarında geçici haller Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Kararlı halde iletim hattı çalışması Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Kararlı halde iletim hattı çalışması Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Üç fazlı hatlar için özel durumlar Konu ile ilgili kaynakların okunması
8 Ara Sınav Arasınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 İletim hattı güç taşıma kapasitesi üzerindeki gerilim kısıtlamaları Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 İletim hattı güç taşıma kapasitesi üzerindeki gerilim kısıtlamaları Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 İletim hattı güç taşıma kapasitesi üzerindeki gerilim kısıtlamaları Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 İletim hattı güç taşıma kapasitesi üzerindeki akım kısıtlamaları Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 İletim hattı güç taşıma kapasitesi üzerindeki akım kısıtlamaları Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Sistem koruması Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 DA iletim sistemleri Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı hazırlığı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar