DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Automotive Electronics and Control Systems EE   713 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Mehmet Uğraş CUMA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Otomotiv elektroniği ile ilgili temel bilgileri kazanmak, otomotiv elektroniğinde haberleşme ve kontrol sistemlerini anlamaktır.
Dersin İçeriği
Otomotivin Temelleri ,Kontrol ve Yapıya Sistemsel Yaklaşım, Elektroniksel Temeller, Mikroişlemci Yapı ve Kontrolü, Elektronik Motor(Güç) Kontrolü, Sensörler ve Aktüatörler, Dijital Motor (Güç) Kontrol Sistemleri, Araç Hareket Kontrolü, Otomotiv Yapı ve Telematik, Tanı, Yeni Nesil Otomotiv Elektronik Sistemler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Otomotiv elektroniği, bileşenler ve kontrol birimleri ile ilgili temel bilgileri tanımlar.
2) Kontrol ve yapıya sistemsel yaklaşımı açıklar.
3) Elektronik motor(güç) kontrolünü tanımlar.
4) Pratik uygulamalardaki otomotiv elektroniğini ve kontrol sistemlerini listeler.
5) Araç hareket kontrolünü özetler.
6) Konfor, bilgi ve güvenlik sistemlerini açıklar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temellerini oluşturan dalların en az birinde, bilgi düzeyini lisans düzeyinin ötesine çıkararak uzmanlaşabilme.
2
Uzmanlaştığı alanın içerdiği tüm konuların birlikte oluşturduğu bütünlüğü kavrayabilme.
X
3
Uzmanlaştığı alandaki mevcut bilimsel literatüre hakim olabilme ve takip edebilme
X
4
Alanının, ilişkili olduğu diğer dallarla olan disiplinlerarası etkileşimini kavrayabilme
X
5
Kuramsal veya deneysel çalışma yapma becerisine sahip olabilme
X
6
Araştırma sonucunda edinilen bilgileri derleyerek bütünlüklü bir bilimsel metin oluşturabilme
X
7
Tez konusu üzerinde, danışmanının belirlediği çerçeve içinde, konunun gerektirdiği mantıksal bütünlüğe uygun olarak, programlı bir şekilde çalışabilme.
X
8
Bilimsel veri tabanlarında literatür araştırması yapabilme; özelde, veri tabanlarını uygun ve doğru şekilde tarama ve listelenen unsurları değerlendirme, kategorize edebilme.
X
9
Uzmanlık alanında İngilizce olarak yazılmış bir bilimsel metni rahatlıkla okuyup anlayacak düzeyde İngilizce bilme
X
10
Uzmanlıştığı konudaki bilgileri, bir sunum formatında derleyip, anlaşılır ve etkin bir şekilde sunabilme.
X
11
Bildiği bir programlama dilinde genelde belirli bir amaca yönelik, özelde uzmanlık alanı ile ilgili olan bir bilgisayar programı yazabilme
12
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda yol gösterici olabilme, insiyatif alabilme
X
13
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
X
14
Uzmanlık alanı ile ilgili konularda proje, politika, süreç üretebilme ve bu öğeleri değerlendirme
X
15
Mevcut araştırma deneyimine dayanarak yeni konularda da araştırma yapabilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Otomotivin Temelleri Yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Kontrol ve Yapıya Sistemsel Yaklaşım Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Elektroniksel Temeller Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Mikroişlemci Yapı ve Kontrolü Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Mikroişlemci Yapı ve Kontrolü Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Elektronik Motor(Güç) Kontrolünün Temelleri Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Sensör ve Aktüatörler Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Arasınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Dijital Motor Kontrol Sistemleri Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Dijital Motor Kontrol Sistemleri Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Araç Hareket Kontrolü Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Otomotiv Enstrümantasyonu Ve Telematik Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Otomotiv Enstrümantasyonu Ve Telematik Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Tanı (Diyagnoz) Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Yeni Nesil Otomotiv Elektronik Sistemler Konu ile ilgili kaynakların okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı hazırlığı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar