DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Analysis and Design of Switched Mode Power Supplies EE   711 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Mehmet Uğraş CUMA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Anahtarlamalı güç kaynakları ile ilgili temel bilgileri kazanmak, dönüştürücü topolojilerinin devre modellemesi, çalışma modları ve transfer fonksiyonlarını kavramaktır.
Dersin İçeriği
Anahtarlamalı güç kaynaklarının kararlı hal analizi: kararlı hal eideğer devre modelleme, kayıplar ve verimlilik. anahtarlama ve güç yarıiletken elemanlar. Sürekli olmayan iletim modu, dönüştürücü topojileri. Dönüştürücülerin AC eşdeğer devre modellemesi, dönüştürücü transfer fonksiyonları analizi, Empedansların grafiksel analizi ve transfer fonksiyonlar, bağlantı transfer fonksiyonlarında negatif geribeslemenin etkisi, kapalı döngü transfer fonksiyonları ve kararlılık, regülatör tasarımı, döngü kazançlarının ölçümü, Manyetik teori, manyetik devrelerde kayıp mekanizması, filtre bobini, çok sargılı manyetizmai tafo ve AC bobin tasarımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kararlı hal dönüştürücü analizinin temellerini açıklar.
2) Kararlı hal eşdeğer devre modellemesi, kayıplar ve verimlilik konularını tanımlar.
3) Dönüştürücü topolojilerini listeler.
4) Dönüştürücülerin AC eşdeğer devre modellemesi, dönüştürücü transfer fonksiyonlarının analizi açıklar.
5) Kapalı döngü transfer fonksiyonları ve kararlılık konularını tanımlar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temellerini oluşturan dalların en az birinde, bilgi düzeyini lisans düzeyinin ötesine çıkararak uzmanlaşabilme.
X
2
Uzmanlaştığı alanın içerdiği tüm konuların birlikte oluşturduğu bütünlüğü kavrayabilme.
X
3
Uzmanlaştığı alandaki mevcut bilimsel literatüre hakim olabilme ve takip edebilme
X
4
Alanının, ilişkili olduğu diğer dallarla olan disiplinlerarası etkileşimini kavrayabilme
X
5
Kuramsal veya deneysel çalışma yapma becerisine sahip olabilme
X
6
Araştırma sonucunda edinilen bilgileri derleyerek bütünlüklü bir bilimsel metin oluşturabilme
X
7
Tez konusu üzerinde, danışmanının belirlediği çerçeve içinde, konunun gerektirdiği mantıksal bütünlüğe uygun olarak, programlı bir şekilde çalışabilme.
X
8
Bilimsel veri tabanlarında literatür araştırması yapabilme; özelde, veri tabanlarını uygun ve doğru şekilde tarama ve listelenen unsurları değerlendirme, kategorize edebilme.
X
9
Uzmanlık alanında İngilizce olarak yazılmış bir bilimsel metni rahatlıkla okuyup anlayacak düzeyde İngilizce bilme
X
10
Uzmanlıştığı konudaki bilgileri, bir sunum formatında derleyip, anlaşılır ve etkin bir şekilde sunabilme.
X
11
Bildiği bir programlama dilinde genelde belirli bir amaca yönelik, özelde uzmanlık alanı ile ilgili olan bir bilgisayar programı yazabilme
12
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda yol gösterici olabilme, insiyatif alabilme
X
13
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
X
14
Uzmanlık alanı ile ilgili konularda proje, politika, süreç üretebilme ve bu öğeleri değerlendirme
X
15
Mevcut araştırma deneyimine dayanarak yeni konularda da araştırma yapabilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kararlı hal dönüştürücü analizinin temelleri Yok Anlatım
Tartışma
2 Kararlı hal eşdeğer devre modellemesi, kayıplar ve verimlilik Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 DC trafo modeli, anahtarlama ve yarıiletken devre elemanları Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Dönüştürücülerin sürekli olmayan iletim çalışma modu Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Dönüştürücü topolojileri Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Dönüştürücü topolojileri Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Manyetik teori, manyetik elemanlardaki kayıp mekanizması, sargılardaki eddy akımları, manyetik elemanların çeşitli tipleri Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Arasınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Filtre bobin tasarımı, Çok sargılı manyetik tasarım, trafo tasarımı, AC bobin tasarımı Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Dönüştürücülerin AC eşdeğer devre modellemesi, dönüştürücü transfer fonksiyonlarının analizi Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Dönüştürücülerin AC eşdeğer devre modellemesi, dönüştürücü transfer fonksiyonlarının analizi Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Empedans, transfer fonksiyonları ve dönüştürücü transfer fonksiyonlarının grafiksel çizimi, Bağlantı transfer fonksiyonlarında negatif geribeslemenin etkisi Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Empedans, transfer fonksiyonları ve dönüştürücü transfer fonksiyonlarının grafiksel çizimi, Bağlantı transfer fonksiyonlarında negatif geribeslemenin etkisi Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Kapalı döngü transfer fonksiyonları ve kararlılık Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Regülatör tasarımı, döngü kazançlarının ölçümü Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı hazırlığı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar