DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Intelligent Robotics II EE   704 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cabbar Veysel BAYSAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, günümüzde gereken otonom, esnek, maharetli ve akıllı robotların tasarımı için gereken ileri seviye teknikleri öğretmektir.
Dersin İçeriği
Robot görüşü, yörünge planlama, anlık konum belirleme ve hartialama, biyo-esinlemeli robotik, insansı robotlara girişi, insansı robotlar için kinematik ve dinamik modeller,çift bacak yürüme, duruş ve denge kontrolu, insan robot etkileşimi, sosyal robotik.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Robotik sistemlerin temel bileşenlerini öğrenme
2) İleri seviye robot analiz yöntemlerini öğrenme
3) Robot simülasyonu temellerini tasarım uygulamaları ile öğrenme
4) Otonom, esnek, maharetli ve akıllı robot tasarımları gerçekleştirebilme
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temellerini oluşturan dalların en az birinde, bilgi düzeyini lisans düzeyinin ötesine çıkararak uzmanlaşabilme.
X
2
Uzmanlaştığı alanın içerdiği tüm konuların birlikte oluşturduğu bütünlüğü kavrayabilme.
X
3
Uzmanlaştığı alandaki mevcut bilimsel literatüre hakim olabilme ve takip edebilme
X
4
Alanının, ilişkili olduğu diğer dallarla olan disiplinlerarası etkileşimini kavrayabilme
X
5
Kuramsal veya deneysel çalışma yapma becerisine sahip olabilme
X
6
Araştırma sonucunda edinilen bilgileri derleyerek bütünlüklü bir bilimsel metin oluşturabilme
X
7
Tez konusu üzerinde, danışmanının belirlediği çerçeve içinde, konunun gerektirdiği mantıksal bütünlüğe uygun olarak, programlı bir şekilde çalışabilme.
X
8
Bilimsel veri tabanlarında literatür araştırması yapabilme; özelde, veri tabanlarını uygun ve doğru şekilde tarama ve listelenen unsurları değerlendirme, kategorize edebilme.
X
9
Uzmanlık alanında İngilizce olarak yazılmış bir bilimsel metni rahatlıkla okuyup anlayacak düzeyde İngilizce bilme
X
10
Uzmanlıştığı konudaki bilgileri, bir sunum formatında derleyip, anlaşılır ve etkin bir şekilde sunabilme.
X
11
Bildiği bir programlama dilinde genelde belirli bir amaca yönelik, özelde uzmanlık alanı ile ilgili olan bir bilgisayar programı yazabilme
X
12
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda yol gösterici olabilme, insiyatif alabilme
X
13
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
X
14
Uzmanlık alanı ile ilgili konularda proje, politika, süreç üretebilme ve bu öğeleri değerlendirme
X
15
Mevcut araştırma deneyimine dayanarak yeni konularda da araştırma yapabilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Robot görüşü Ders materyali ile kişisel çalışma
2 Yörünge planlama Ders materyali ile kişisel çalışma
3 Anlık konum belirleme ve haritalama Ders materyali ile kişisel çalışma
4 Biyo-esinlemeli robotik Ders materyali ile kişisel çalışma
5 İnsansı robotlara giriş Ders materyali ile kişisel çalışma
6 İnsansı robotlar için kinematik ve dinamik modeller Ders materyali ile kişisel çalışma
7 Çift bacak yürüme Ders materyali ile kişisel çalışma
8 Ara Sınav Ders materyali ile kişisel çalışma
9 Robotlarda duruş ve denge kontrolu Ders materyali ile kişisel çalışma
10 İnsan robot etkileşimi Ders materyali ile kişisel çalışma
11 Rehabilitasyon robotları Ders materyali ile kişisel çalışma
12 Medikal-cerrahi robotlar Ders materyali ile kişisel çalışma
13 Sosyal robotlar Ders materyali ile kişisel çalışma
14 Öğrenci Proje Sunumları-1 Proje simulasyonu ve sunum için hazırlık
15 Öğrenci Proje Sunumları-2 Proje simulasyonu ve sunum için hazırlık
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders materyali ile kişisel çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar