DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Intelligent Robotics I EE   703 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cabbar Veysel BAYSAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, günümüzde gereken otonom, esnek, maharetli ve akıllı robotların tasarımı için gereken ileri seviye teknikleri öğretmektir.
Dersin İçeriği
Robotik sistemlerin temel bileşenleri,robot kinematiği,robot dinamiği, kuvvet konrolu, sensör tümleşimi, robot kontrol mimarileri, davranış tabanlı kontrol, akıllı kontrol teknikleri, robot öğrenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Robotik sistemlerin temel bileşenlerini öğrenme
2) İleri seviye robot analiz yöntmlerini öğrenme
3) Robot simülasyonu temellerini tasarım uygulamaları ile öğrenme
4) Otonom, esnek, maharetli ve akıllı robot tasarımları gerçekleştirebilme
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temellerini oluşturan dalların en az birinde, bilgi düzeyini lisans düzeyinin ötesine çıkararak uzmanlaşabilme.
X
2
Uzmanlaştığı alanın içerdiği tüm konuların birlikte oluşturduğu bütünlüğü kavrayabilme.
X
3
Uzmanlaştığı alandaki mevcut bilimsel literatüre hakim olabilme ve takip edebilme
X
4
Alanının, ilişkili olduğu diğer dallarla olan disiplinlerarası etkileşimini kavrayabilme
X
5
Kuramsal veya deneysel çalışma yapma becerisine sahip olabilme
X
6
Araştırma sonucunda edinilen bilgileri derleyerek bütünlüklü bir bilimsel metin oluşturabilme
X
7
Tez konusu üzerinde, danışmanının belirlediği çerçeve içinde, konunun gerektirdiği mantıksal bütünlüğe uygun olarak, programlı bir şekilde çalışabilme.
X
8
Bilimsel veri tabanlarında literatür araştırması yapabilme; özelde, veri tabanlarını uygun ve doğru şekilde tarama ve listelenen unsurları değerlendirme, kategorize edebilme.
X
9
Uzmanlık alanında İngilizce olarak yazılmış bir bilimsel metni rahatlıkla okuyup anlayacak düzeyde İngilizce bilme
X
10
Uzmanlıştığı konudaki bilgileri, bir sunum formatında derleyip, anlaşılır ve etkin bir şekilde sunabilme.
X
11
Bildiği bir programlama dilinde genelde belirli bir amaca yönelik, özelde uzmanlık alanı ile ilgili olan bir bilgisayar programı yazabilme
X
12
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda yol gösterici olabilme, insiyatif alabilme
X
13
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
X
14
Uzmanlık alanı ile ilgili konularda proje, politika, süreç üretebilme ve bu öğeleri değerlendirme
X
15
Mevcut araştırma deneyimine dayanarak yeni konularda da araştırma yapabilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Robotik sistemlerin temel bileşenleri Ders materyali ile kişisel çalışma
2 Robot Kinematiği: İleri Kinematik Ders materyali ile kişisel çalışma
3 Robot Kinematiği: Tesr Kinematik Ders materyali ile kişisel çalışma
4 Robot Dinamiği Ders materyali ile kişisel çalışma
5 Kuvvet Kontrolu Ders materyali ile kişisel çalışma
6 Çevre izleme ve algılama Ders materyali ile kişisel çalışma
7 Sensör Tümleşimi Ders materyali ile kişisel çalışma
8 Ara Sınav Ders materyali ile kişisel çalışma
9 Robot kontrol yapıları ve davranış tabanlı karar verme Ders materyali ile kişisel çalışma
10 Robot görev kontrolu için akıllı yöntemler Ders materyali ile kişisel çalışma
11 Robot hareket kontrolu için akıllı yöntemler Ders materyali ile kişisel çalışma
12 Robotlarda öğrenme-1 Ders materyali ile kişisel çalışma
13 Robotlarda öğrenme-2 Ders materyali ile kişisel çalışma
14 Öğrenci Proje Sunumları-1 Proje simulasyonu ve sunum için hazırlık Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Benzetim
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
15 Öğrenci Proje Sunumları-2 Proje simulasyonu ve sunum için hazırlık Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Benzetim
Bireysel Çalışma
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders materyali ile kişisel çalışma Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar