DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Controller Implementation I EE   699 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İlyas EKER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere kontrolcü uygulamalarını anlatmak
Dersin İçeriği
Kontrolcü uygulamalarının temel niteliklerini anlatmak ve teorik bilgiler vermek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kontrolcülerin temel niteliklerini tanımlar
2) Kontrolcülerin etkinliğini anlatır.
3) Kontrolcülerin kuramsal etkilerini bilir.
4) Kontrolcülerin gerçek uygulamadaki gereksinimlerini tanımlar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temellerini oluşturan dalların en az birinde, bilgi düzeyini lisans düzeyinin ötesine çıkararak uzmanlaşabilme.
X
2
Uzmanlaştığı alanın içerdiği tüm konuların birlikte oluşturduğu bütünlüğü kavrayabilme.
X
3
Uzmanlaştığı alandaki mevcut bilimsel literatüre hakim olabilme ve takip edebilme
X
4
Alanının, ilişkili olduğu diğer dallarla olan disiplinlerarası etkileşimini kavrayabilme
X
5
Kuramsal veya deneysel çalışma yapma becerisine sahip olabilme
X
6
Araştırma sonucunda edinilen bilgileri derleyerek bütünlüklü bir bilimsel metin oluşturabilme
X
7
Tez konusu üzerinde, danışmanının belirlediği çerçeve içinde, konunun gerektirdiği mantıksal bütünlüğe uygun olarak, programlı bir şekilde çalışabilme.
X
8
Bilimsel veri tabanlarında literatür araştırması yapabilme; özelde, veri tabanlarını uygun ve doğru şekilde tarama ve listelenen unsurları değerlendirme, kategorize edebilme.
X
9
Uzmanlık alanında İngilizce olarak yazılmış bir bilimsel metni rahatlıkla okuyup anlayacak düzeyde İngilizce bilme
X
10
Uzmanlıştığı konudaki bilgileri, bir sunum formatında derleyip, anlaşılır ve etkin bir şekilde sunabilme.
X
11
Bildiği bir programlama dilinde genelde belirli bir amaca yönelik, özelde uzmanlık alanı ile ilgili olan bir bilgisayar programı yazabilme
X
12
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda yol gösterici olabilme, insiyatif alabilme
X
13
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
X
14
Uzmanlık alanı ile ilgili konularda proje, politika, süreç üretebilme ve bu öğeleri değerlendirme
X
15
Mevcut araştırma deneyimine dayanarak yeni konularda da araştırma yapabilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kontrolcülere giriş Teorik bilgilerin tekrarı
2 Açık ve kapalı devre kontrol yapıları Teorik bilgilerin tekrarı
3 Ölçüm ve bilgi iletimi/ transferi Teorik bilgilerin tekrarı
4 Açık devre kontrol ve kontrolcü nitelikleri Teorik bilgilerin tekrarı
5 Açık devre kontrolcü uygulamaları Teorik bilgilerin tekrarı
6 Açık devre process model tanılanması Teorik bilgilerin tekrarı
7 Açık devre kontrolcü tasarımına giriş Teorik bilgilerin tekrarı
8 Ara Sınav
9 Açık devre tabanlı kontrolcüler Teorik bilgilerin tekrarı
10 Açık devre tabanlı kontrolcü hesaplamaları Teorik bilgilerin tekrarı
11 Açık devre tabanlı P kontrolcü tasarımı Teorik bilgilerin tekrarı
12 Açık devre tabanlı PI kontrolcü tasarımı Teorik bilgilerin tekrarı
13 Açık devre tabanlı PID kontrolcü tasarımı Teorik bilgilerin tekrarı
14 Kararlılık analizi Teorik bilgilerin tekrarı
15 Endüstriyel örnekler Teorik bilgilerin tekrarı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar