DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Digital System Design on FPGAs EE   695 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa GÖK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Büyük ölçekteki sayısal sistemlerin alan programlanabilir kapı dizi platformları üzerindeki tasarımı için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği
Sayısal sistem tasarımı, sayısal sistemlerin effektif modellenmesi, alan ve hız arasındaki ters bağıntı, her öğrenci bir FPGA geliştirme bordu üzerinde proje gerçekleştirecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sayısal tasarım için devre modelleme yöntemlerini kavrar.
2) Bilgisayarla benzetim yapar.
3) FPGA'ler üzerinde yüksek performanslı bilişim sistemleri tasarlar.
4) FPGA üzerindeki tasarımlarının hız ve alan analizlerini yapar.
5) FPGA tasarım hedeflerine erişmek amacıyla tasarım yöntemini seçer
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temellerini oluşturan dalların en az birinde, bilgi düzeyini lisans düzeyinin ötesine çıkararak uzmanlaşabilme.
X
2
Uzmanlaştığı alanın içerdiği tüm konuların birlikte oluşturduğu bütünlüğü kavrayabilme.
X
3
Uzmanlaştığı alandaki mevcut bilimsel literatüre hakim olabilme ve takip edebilme
X
4
Alanının, ilişkili olduğu diğer dallarla olan disiplinlerarası etkileşimini kavrayabilme
X
5
Kuramsal veya deneysel çalışma yapma becerisine sahip olabilme
X
6
Araştırma sonucunda edinilen bilgileri derleyerek bütünlüklü bir bilimsel metin oluşturabilme
X
7
Tez konusu üzerinde, danışmanının belirlediği çerçeve içinde, konunun gerektirdiği mantıksal bütünlüğe uygun olarak, programlı bir şekilde çalışabilme.
X
8
Bilimsel veri tabanlarında literatür araştırması yapabilme; özelde, veri tabanlarını uygun ve doğru şekilde tarama ve listelenen unsurları değerlendirme, kategorize edebilme.
X
9
Uzmanlık alanında İngilizce olarak yazılmış bir bilimsel metni rahatlıkla okuyup anlayacak düzeyde İngilizce bilme
X
10
Uzmanlıştığı konudaki bilgileri, bir sunum formatında derleyip, anlaşılır ve etkin bir şekilde sunabilme.
X
11
Bildiği bir programlama dilinde genelde belirli bir amaca yönelik, özelde uzmanlık alanı ile ilgili olan bir bilgisayar programı yazabilme
X
12
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda yol gösterici olabilme, insiyatif alabilme
X
13
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
X
14
Uzmanlık alanı ile ilgili konularda proje, politika, süreç üretebilme ve bu öğeleri değerlendirme
X
15
Mevcut araştırma deneyimine dayanarak yeni konularda da araştırma yapabilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Devreyi Hız Açısından İyileştirerek Tasarlamak Ders notlarını oku
2 Devreyi Alan Açısından İyileştirerek Tasarlamak Ders notlarını oku
3 Devreyi Güç Açısından İyileştirerek Tasarlamak Ders notlarını oku
4 Tasarım Örneği Ders notlarını oku
5 Yüksek-Seviye Hiyerarşik Tasarım Ders notlarını oku
6 Saat Veri Yolları ve Alanları Ders notlarını oku
7 Tasarım Örneği: I2S ve SPDIF Karşılaştırması Ders notlarını oku
8 Ara Sınav Ders notlarını oku
9 Matematik Fonksiyonları Gerçekleştirme Ders notlarını oku
10 Kayan Nokta Ünite Tasarımı Ders notlarını oku
11 Reset Devreleri Ders notlarını oku
12 İleri Benzetim Ders notlarını oku
13 Sentez İçin Kodlama Ders notlarını oku
14 Sentez İçin Optimizasyon Ders notlarını oku
15 Yerleşim Planlama Ders notlarını oku
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar