DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Lightning Protection & Grounding System EE   687 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ahmet TEKE
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Elektrikle çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliğinin temelleri hakkında bilgi sahibi olunmasının sağlanması, Topraklama sisteminin temelleri hakkında bilgi sahibi olunmasının sağlanması, Topraklama çeşitlerinin anlatılması ve saha ölçümleriyle kavratılması.
Dersin İçeriği
Elektriğin Tehlikeleri ve Elektriksel Güvenlik Donanımları, Elektrik Sistemi Güvenlik Uygulamaları, Güvenlik Usul ve Yöntemleri, Güvenlik Yönetimi ve Organizasyon Yapısı, Yasal Güvenlik İhtiyacı ve Standartlar, Elektrik Güvenliğinde İnsan Faktörleri, Güvenlik Topraklama Sistemi Tasarımı için Bilgisayar Yöntemlerine Giriş: Güç Sistemlerinin Topraklanması: Modelleme Teknikleri, Alçak Gerilim Sistemlerinde Topraklama Sisteminin Tasarımı, Yüksek Gerilim Şalt Merkezlerinde Topraklama Sisteminin Tasarımı, Güç Sistemlerinin Topraklanması: Tasarım Prosedürü, Ölçüm Uygulaması, Alçak Gerilim Emniyet Özeti, Orta ve Yüksek Gerilim Emniyet Özeti, Yıldırımdan korunma sistemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş sağlığı ve güvenliğinin temelleri hakkında bilgi sahibi olundu.
2) Topraklama sisteminin temelleri hakkında bilgi sahibi olundu.
3) Topraklama çeşitleri anlaşıldı ve saha ölçümleriyle pekiştirildi.
4) Topraklama sistemlerini ve uygulama alanlarını tanındı.
5) Yıldırım ve darbe etkisi hakkında bilgi sahibi olundu.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temellerini oluşturan dalların en az birinde, bilgi düzeyini lisans düzeyinin ötesine çıkararak uzmanlaşabilme.
X
2
Uzmanlaştığı alanın içerdiği tüm konuların birlikte oluşturduğu bütünlüğü kavrayabilme.
X
3
Uzmanlaştığı alandaki mevcut bilimsel literatüre hakim olabilme ve takip edebilme
X
4
Alanının, ilişkili olduğu diğer dallarla olan disiplinlerarası etkileşimini kavrayabilme
X
5
Kuramsal veya deneysel çalışma yapma becerisine sahip olabilme
X
6
Araştırma sonucunda edinilen bilgileri derleyerek bütünlüklü bir bilimsel metin oluşturabilme
X
7
Tez konusu üzerinde, danışmanının belirlediği çerçeve içinde, konunun gerektirdiği mantıksal bütünlüğe uygun olarak, programlı bir şekilde çalışabilme.
X
8
Bilimsel veri tabanlarında literatür araştırması yapabilme; özelde, veri tabanlarını uygun ve doğru şekilde tarama ve listelenen unsurları değerlendirme, kategorize edebilme.
X
9
Uzmanlık alanında İngilizce olarak yazılmış bir bilimsel metni rahatlıkla okuyup anlayacak düzeyde İngilizce bilme
X
10
Uzmanlıştığı konudaki bilgileri, bir sunum formatında derleyip, anlaşılır ve etkin bir şekilde sunabilme.
X
11
Bildiği bir programlama dilinde genelde belirli bir amaca yönelik, özelde uzmanlık alanı ile ilgili olan bir bilgisayar programı yazabilme
X
12
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda yol gösterici olabilme, insiyatif alabilme
X
13
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
X
14
Uzmanlık alanı ile ilgili konularda proje, politika, süreç üretebilme ve bu öğeleri değerlendirme
X
15
Mevcut araştırma deneyimine dayanarak yeni konularda da araştırma yapabilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Topraklama ve İş güvenliğine giriş - İş güvenliğinin temelleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
2 Genel iş sağlığı eğitimi: Terimler, düzenlemeler ve standartlar Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 Elektriksel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, Elektrik şokunda ilk yardım Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 Elektrik sistemi güvenlik uygulamaları, Elektrik şokundan korunmanın temel prensipleri, Elektriksel güvenlik teçhizatları ve araçları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 Topraklama sistemlerinin temelleri ve temel tanımları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 Topraklama çeşitleri ve denklemleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Vize sınavı hazırlık çalışmaları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Ara sınav Yazılı Sınav
9 AG ve OG sistemlerinde topraklama sisteminin tasarımı Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
10 Şalt merkezlerinin topraklanması Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 Toprak ve topraklama direncinin ölçülmesi için ön hazırlıklar Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 Ölçüm uygulaması: İzolasyon direnci, koruma topraklaması ve nötr noktası topraklama direnci ölçümü Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Deney / Laboratuvar
13 Yıldırımdan korunma sistemleri, Ölçüm uygulaması: Parafudr ve paratoner topraklaması ölçümü Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 Simetrik bileşenler ve kısa devre hataları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
15 Kısa devre akımı hesaplama ve kablo kesit hesabı Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar