DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Current Mode Circuits EE   679 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Murat AKSOY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Düşük güç tüketimi ve düşük gerilimlerde çalışabilen akım modlu yapıların tasarımı
Dersin İçeriği
Akım Mod Yaklaşımı, İkinci Nesil Akım Konveyörü (CCII), CCII Topolojileri Tasarımı, CCII Düşük Gerilimli Düşük Güç (DGDG) Tasarımı ve Özellikleri, DGDG CCII Temel Bina Bloku, DGDG CCII Uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Akım Mod Yaklaşımı
2) İkinci Nesil Akım Konveyörü (CCII)
3) CCII TopolojileriTasarımı
4) CCII Düşük Gerilimli Düşük Güç (DGDG)Tasarımıve Özellikleri
5) DGDG CCII Temel Bina Bloku
6) DGDG CCII Uygulamaları
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temellerini oluşturan dalların en az birinde, bilgi düzeyini lisans düzeyinin ötesine çıkararak uzmanlaşabilme.
X
2
Uzmanlaştığı alanın içerdiği tüm konuların birlikte oluşturduğu bütünlüğü kavrayabilme.
X
3
Uzmanlaştığı alandaki mevcut bilimsel literatüre hakim olabilme ve takip edebilme
X
4
Alanının, ilişkili olduğu diğer dallarla olan disiplinlerarası etkileşimini kavrayabilme
X
5
Kuramsal veya deneysel çalışma yapma becerisine sahip olabilme
X
6
Araştırma sonucunda edinilen bilgileri derleyerek bütünlüklü bir bilimsel metin oluşturabilme
X
7
Tez konusu üzerinde, danışmanının belirlediği çerçeve içinde, konunun gerektirdiği mantıksal bütünlüğe uygun olarak, programlı bir şekilde çalışabilme.
X
8
Bilimsel veri tabanlarında literatür araştırması yapabilme; özelde, veri tabanlarını uygun ve doğru şekilde tarama ve listelenen unsurları değerlendirme, kategorize edebilme.
X
9
Uzmanlık alanında İngilizce olarak yazılmış bir bilimsel metni rahatlıkla okuyup anlayacak düzeyde İngilizce bilme
X
10
Uzmanlıştığı konudaki bilgileri, bir sunum formatında derleyip, anlaşılır ve etkin bir şekilde sunabilme.
X
11
Bildiği bir programlama dilinde genelde belirli bir amaca yönelik, özelde uzmanlık alanı ile ilgili olan bir bilgisayar programı yazabilme
X
12
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda yol gösterici olabilme, insiyatif alabilme
X
13
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
X
14
Uzmanlık alanı ile ilgili konularda proje, politika, süreç üretebilme ve bu öğeleri değerlendirme
X
15
Mevcut araştırma deneyimine dayanarak yeni konularda da araştırma yapabilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Akım taşıcıların temelleri yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Benzetim
Problem Çözme
2 Akım taşıcıların temelleri Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi
3 İkinci kuşak akım taşıyıcıların(CCII) özellikleri Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi
4 CCII nin ideal ve gerçek karakteristiği ve eşdeğer modeli Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi
5 CCII topolojileri: devre şemaları ve elektriksel karakteristikleri Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi
6 CCII topolojileri: devre şemaları ve elektriksel karakteristikleri Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi
7 Konu tekrarı Ara sınav için hazırlık
8 Ara Sınav Ara sınav için hazırlık
9 Düşük gerilim(LV) düşük güç(LP) CCII tasarımı ve karakteristiği Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi
10 Düşük gerilim(LV) düşük güç(LP) CCII tasarımı ve karakteristiği Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi
11 LV LP CCII temel yapı blokların gelişimi, LV LP CCII uygulamaları Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi
12 LV LP CCII uygulamaları Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi
13 LV LP CCII uygulamaları Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi
14 LV LP CCII uygulamaları Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi
15 Konu tekrarı Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sınavı için hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar