DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dynamics Simulation of Electric Machniery Using Matlab&Simulink EE   668 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Mehmet Uğraş CUMA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Elektrik makinelerinin dinamiklerinin ve matematiksel modellerinin öğretilmesi, Matlab-Simulink kullanılarak elektrik makinelerinin kararlı hal ve süreksiz durum analizlerinin gösterilmesi, Elektrik makinelerinin doğrusal olmayan modellemesinin tanıtılması, Özel elektrik makinelerinin dinamiklerinin tanıtılması
Dersin İçeriği
Elektrik Makinelerinin Dinamikleri, Elektrik Makinelerinin Matematiksel Modelleri, Matlab-Simulink kullanılarak Elektrik Makinelerinin Kararlı Hal ve Süreksiz Durum Analizleri, Elektrik Makinelerinin Doğrusal Olmayan Modellemesine Giriş, Özel Elektrik Makinelerinin Dinamiklerine Giriş

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elektrik makinelerinin dinamiklerini tanımlayabilir
2) Elektrik makinlerinin matematiksel modellerini tanımlayabilir.
3) Elektrik makinelerinin kararlı hal ve süreksiz durum analizlerini yapabilir.
4) Elektrik makinelerinin kararlı hal ve süreksiz durum simulasyonlarını yapabilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temellerini oluşturan dalların en az birinde, bilgi düzeyini lisans düzeyinin ötesine çıkararak uzmanlaşabilme.
X
2
Uzmanlaştığı alanın içerdiği tüm konuların birlikte oluşturduğu bütünlüğü kavrayabilme.
X
3
Uzmanlaştığı alandaki mevcut bilimsel literatüre hakim olabilme ve takip edebilme
X
4
Alanının, ilişkili olduğu diğer dallarla olan disiplinlerarası etkileşimini kavrayabilme
X
5
Kuramsal veya deneysel çalışma yapma becerisine sahip olabilme
X
6
Araştırma sonucunda edinilen bilgileri derleyerek bütünlüklü bir bilimsel metin oluşturabilme
X
7
Tez konusu üzerinde, danışmanının belirlediği çerçeve içinde, konunun gerektirdiği mantıksal bütünlüğe uygun olarak, programlı bir şekilde çalışabilme.
X
8
Bilimsel veri tabanlarında literatür araştırması yapabilme; özelde, veri tabanlarını uygun ve doğru şekilde tarama ve listelenen unsurları değerlendirme, kategorize edebilme.
X
9
Uzmanlık alanında İngilizce olarak yazılmış bir bilimsel metni rahatlıkla okuyup anlayacak düzeyde İngilizce bilme
X
10
Uzmanlıştığı konudaki bilgileri, bir sunum formatında derleyip, anlaşılır ve etkin bir şekilde sunabilme.
X
11
Bildiği bir programlama dilinde genelde belirli bir amaca yönelik, özelde uzmanlık alanı ile ilgili olan bir bilgisayar programı yazabilme
X
12
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda yol gösterici olabilme, insiyatif alabilme
X
13
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
X
14
Uzmanlık alanı ile ilgili konularda proje, politika, süreç üretebilme ve bu öğeleri değerlendirme
X
15
Mevcut araştırma deneyimine dayanarak yeni konularda da araştırma yapabilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş - Elektromekanik Enerji Dönüşümünün Temelleri Yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Referans Çatı Teorisine Giriş Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Matlab Simulink'e Giriş Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Transformatörlerin Dinamikleri: Matematiksel Modelleme Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Transformatörlerin Dinamikleri: Matlab Simulink Kullanarak Kararlı Hal ve Süreksiz Durum Analizleri Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 DC Makinelerinin Dinamikleri: Matematiksel Modelleme Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 DC Makineleriinin Dinamikleri: Matlab Simulink Kullanarak Kararlı Hal ve Süreksiz Durum Analizleri Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Senkron Makinelerinin Dinamikleri: Matematiksel Modelleme Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Senkron Makinelerinin Dinamikleri: Matlab Simulink Kullanarak Kararlı Hal ve Süreksiz Durum Analizleri Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Asenkron Makinelerinin Dinamikleri: Matematiksel Modelleme Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Asenkron Makinelerinin Dinamikleri: Matlab Simulink Kullanarak Kararlı Hal ve Süreksiz Durum Analizleri Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Elektrik Makinelerinin Doğrusal Olmayan Modellemesine Giriş Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Özel Elektrik Makinelerinin Dinamiklerine Giriş: Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motorlar Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Özel Elektrik Makinelerinin Dinamiklerine Giriş: Anahtarlamalı Relüktans Motorlar Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı hazırlığı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar