DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Renewable Energy Systems EE   664 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ahmet TEKE
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Enerjiyle ilgili temel kavramların tanıtılması, Türkiye ve dünyadaki enerji tüketim profilinin incelenmesi, Yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarının çalışma prensibinin anlatılması.
Dersin İçeriği
Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Hidroelektrik, Dalga, Rüzgar, Güneş, Jeotermal, Biyokütle, Biyo-yakıt, Sürdürülebilirlik, Teşvikler ve Engeller, Verimlilik ve Etkinlikleri, Enerji Depolama Teknikleri, Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilirlik Yönetimi: Volan; Piller ve Yakıt Hücresi, Hibrit Sistem ve Entegrasyon, AC ve DC Elektrik Dönüşümü; Güç Şartlandırılması ve Yenilenebilir Enerjinin Şebekeye Bağlanması, Kojenerasyon/Trijenerasyon temelleri, Enerji Piyasası, Benzetim programları ile modelleme, Enerji yönetimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Enerjiyle ilgili temel kavramların anlaşıldı, Türkiye ve dünyadaki enerji tüketim profilinin incelendi.
2) Enerji verimliliği çalışmalarını öğrenir.
3) Yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarının çalışma prensibinin anlaşıldı.
4) Yenilenebilir enerji sistemlerini ve uygulama alanlarını tanındı.
5) Fotovoltaikve rüzgar sistemlerini deneysel olarak kavrar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temellerini oluşturan dalların en az birinde, bilgi düzeyini lisans düzeyinin ötesine çıkararak uzmanlaşabilme.
X
2
Uzmanlaştığı alanın içerdiği tüm konuların birlikte oluşturduğu bütünlüğü kavrayabilme.
X
3
Uzmanlaştığı alandaki mevcut bilimsel literatüre hakim olabilme ve takip edebilme
X
4
Alanının, ilişkili olduğu diğer dallarla olan disiplinlerarası etkileşimini kavrayabilme
X
5
Kuramsal veya deneysel çalışma yapma becerisine sahip olabilme
X
6
Araştırma sonucunda edinilen bilgileri derleyerek bütünlüklü bir bilimsel metin oluşturabilme
X
7
Tez konusu üzerinde, danışmanının belirlediği çerçeve içinde, konunun gerektirdiği mantıksal bütünlüğe uygun olarak, programlı bir şekilde çalışabilme.
X
8
Bilimsel veri tabanlarında literatür araştırması yapabilme; özelde, veri tabanlarını uygun ve doğru şekilde tarama ve listelenen unsurları değerlendirme, kategorize edebilme.
X
9
Uzmanlık alanında İngilizce olarak yazılmış bir bilimsel metni rahatlıkla okuyup anlayacak düzeyde İngilizce bilme
X
10
Uzmanlıştığı konudaki bilgileri, bir sunum formatında derleyip, anlaşılır ve etkin bir şekilde sunabilme.
X
11
Bildiği bir programlama dilinde genelde belirli bir amaca yönelik, özelde uzmanlık alanı ile ilgili olan bir bilgisayar programı yazabilme
X
12
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda yol gösterici olabilme, insiyatif alabilme
X
13
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
X
14
Uzmanlık alanı ile ilgili konularda proje, politika, süreç üretebilme ve bu öğeleri değerlendirme
X
15
Mevcut araştırma deneyimine dayanarak yeni konularda da araştırma yapabilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yenilenebilir enerji kaynaklarına giriş: Amaçları ve uygulamaları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
2 Türkiye'de ve dünyada enerji tüketim profili Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 Enerji verimliliği çalışmaları-I Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 Enerji verimliliği çalışmaları-II Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 Temel Yenilenebilir Enerji Kaynakları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 PV enerji santralleri: Bileşenlerive Tasarımı Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Vize sınavı hazırlık çalışmaları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
8 Ara Sınav Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Yazılı Sınav
9 Jeotermal enerji ve Gelgit enerji santralleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
10 Kojenerasyon/Trijenerasyon santrallerinin kapasite hesabı Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 Hidrolik enerji santralleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 Enerji santrallerinde enerjiverimliliğive tasarrufunun temelleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 Enerji depolama çeşitleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 İleri seviye yenilebilir enerji üretim çeşitleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
15 Güç Santrali Performans Faktörleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar