DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Performance Analysis Of Computer Networks EE   656 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Fatih AKAY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Modern mikroişlemcilerin tasarımı, bellek hiyerarşisinin özellikleri ve çoklu iş parçacığı ve çoklu işlemeyle ilgili konuların anlaşılması
Dersin İçeriği
Maliyet / performans analizi, komut seti mimarilerinin tasarımı ve değerlendirilmesi, boru hattı oluşturma teknikleri, çok seviyeli bellek hiyerarşileri, süperskalar işlemci tasarımı, çoklu iş parçacığı ve çoklu işleme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersin sonunda öğrenciler karmaşık ağ problemlerinin izlenebilir modellerini oluşturabileceklerdir.
2) Ders öğrencileri networkteki problemler ve saldırıları anlayacaklardır.
3) Bu yetenekler teknik alanlarda çalışan herkes için - belirli teknolojilerin yeteneklerini ve yeni trendlerin başarısını veya başarısızlığını anlamak için gereklidir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temellerini oluşturan dalların en az birinde, bilgi düzeyini lisans düzeyinin ötesine çıkararak uzmanlaşabilme.
X
2
Uzmanlaştığı alanın içerdiği tüm konuların birlikte oluşturduğu bütünlüğü kavrayabilme.
X
3
Uzmanlaştığı alandaki mevcut bilimsel literatüre hakim olabilme ve takip edebilme
X
4
Alanının, ilişkili olduğu diğer dallarla olan disiplinlerarası etkileşimini kavrayabilme
X
5
Kuramsal veya deneysel çalışma yapma becerisine sahip olabilme
X
6
Araştırma sonucunda edinilen bilgileri derleyerek bütünlüklü bir bilimsel metin oluşturabilme
7
Tez konusu üzerinde, danışmanının belirlediği çerçeve içinde, konunun gerektirdiği mantıksal bütünlüğe uygun olarak, programlı bir şekilde çalışabilme.
X
8
Bilimsel veri tabanlarında literatür araştırması yapabilme; özelde, veri tabanlarını uygun ve doğru şekilde tarama ve listelenen unsurları değerlendirme, kategorize edebilme.
9
Uzmanlık alanında İngilizce olarak yazılmış bir bilimsel metni rahatlıkla okuyup anlayacak düzeyde İngilizce bilme
X
10
Uzmanlıştığı konudaki bilgileri, bir sunum formatında derleyip, anlaşılır ve etkin bir şekilde sunabilme.
X
11
Bildiği bir programlama dilinde genelde belirli bir amaca yönelik, özelde uzmanlık alanı ile ilgili olan bir bilgisayar programı yazabilme
X
12
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda yol gösterici olabilme, insiyatif alabilme
X
13
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
X
14
Uzmanlık alanı ile ilgili konularda proje, politika, süreç üretebilme ve bu öğeleri değerlendirme
X
15
Mevcut araştırma deneyimine dayanarak yeni konularda da araştırma yapabilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çoklu erişim iletişimi 1.konu
2 CSMA/CD - Çoklu Erişimde Çakışma Saptamalı Taşıyıcı Sezme Mantığı) 1.konu
3 rezervasyon teknikleri (token and polling) 1.konu
4 paket radyo ağları (WLAN) 2.konu
5 Veri ağlarında yönlendirme 2.konu
6 en kısa yola yönlendirme 2.konu
7 Gözden Geçirrme Problemler 2.konu
8 Ara Sınav
9 optimum yönlendirme ve topoloji tasarımı 3.konu
10 Akış kontrolü (TCP) 3.konu
11 IP ağlarında servis kalitesi (QoS) 3.konu
12 Multimedya aktarımı gereksinimleri 3.konu
13 Ağ desteği: zamanlama, şekillendirme, hata düzeltme 4.konu
14 Ağ performansı ile ilgili güncel araştırma konularının incelenmesi. 4.konu
15 Gözden Geçirrme Problemler 4.konu
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar