DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Introduction to Modern Control EE   645 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İlyas EKER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Modern kontrol sistemlerinin temel yapılarını anlatmak
Dersin İçeriği
Modern kontrol sistemleri hakkında teorik bilgiler vermek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Modern kontrol sistemlerini tanımlar
2) Modern kontrol yapısını klasik kontrol yapısından ayırt eder
3) Kontrol sistemlerini sınıflandırır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temellerini oluşturan dalların en az birinde, bilgi düzeyini lisans düzeyinin ötesine çıkararak uzmanlaşabilme.
X
2
Uzmanlaştığı alanın içerdiği tüm konuların birlikte oluşturduğu bütünlüğü kavrayabilme.
X
3
Uzmanlaştığı alandaki mevcut bilimsel literatüre hakim olabilme ve takip edebilme
X
4
Alanının, ilişkili olduğu diğer dallarla olan disiplinlerarası etkileşimini kavrayabilme
X
5
Kuramsal veya deneysel çalışma yapma becerisine sahip olabilme
X
6
Araştırma sonucunda edinilen bilgileri derleyerek bütünlüklü bir bilimsel metin oluşturabilme
X
7
Tez konusu üzerinde, danışmanının belirlediği çerçeve içinde, konunun gerektirdiği mantıksal bütünlüğe uygun olarak, programlı bir şekilde çalışabilme.
X
8
Bilimsel veri tabanlarında literatür araştırması yapabilme; özelde, veri tabanlarını uygun ve doğru şekilde tarama ve listelenen unsurları değerlendirme, kategorize edebilme.
X
9
Uzmanlık alanında İngilizce olarak yazılmış bir bilimsel metni rahatlıkla okuyup anlayacak düzeyde İngilizce bilme
X
10
Uzmanlıştığı konudaki bilgileri, bir sunum formatında derleyip, anlaşılır ve etkin bir şekilde sunabilme.
X
11
Bildiği bir programlama dilinde genelde belirli bir amaca yönelik, özelde uzmanlık alanı ile ilgili olan bir bilgisayar programı yazabilme
X
12
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda yol gösterici olabilme, insiyatif alabilme
X
13
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
X
14
Uzmanlık alanı ile ilgili konularda proje, politika, süreç üretebilme ve bu öğeleri değerlendirme
X
15
Mevcut araştırma deneyimine dayanarak yeni konularda da araştırma yapabilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kontrol sistemlerine giriş Teorik bilgilerin tekrarı Anlatım
2 Açık ve kapalı devre kontrol Teorik bilgilerin tekrarı Anlatım
3 Klasik kontrol Teorik bilgilerin tekrarı Anlatım
4 Modern kontrol sistemlerine giriş Teorik bilgilerin tekrarı Anlatım
5 Modern kontrol yapıları Teorik bilgilerin tekrarı
6 Durum değişkenli sistemler Teorik bilgilerin tekrarı Anlatım
7 Kontrol edilebilirlik Teorik bilgilerin tekrarı Anlatım
8 Ara Sınav Anlatım
Yazılı Sınav
9 Gözlemlenebilirlik Teorik bilgilerin tekrarı Anlatım
10 Kararlılık Teorik bilgilerin tekrarı Anlatım
11 Sonuşurda genel kararlılık Teorik bilgilerin tekrarı Anlatım
12 Durum değişken tahmini Teorik bilgilerin tekrarı Anlatım
13 Properties of observers Teorik bilgilerin tekrarı Anlatım
14 Gözlemleyici tasarımı Teorik bilgilerin tekrarı Anlatım
15 Endüstriyel örnekler Teorik bilgilerin tekrarı Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar