DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Optimal Control Theory EE   640 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İlyas EKER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Modern kontrol sistemlerinin temel yapılarını anlatmak
Dersin İçeriği
Optimal kontrol sistemleri hakkında teorik bilgiler vermek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Optimal kontrol sistemlerini tanımlar
2) Optimal kontrolcüleri tasarlar
3) Optimal kontrolcüleri uygular
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temellerini oluşturan dalların en az birinde, bilgi düzeyini lisans düzeyinin ötesine çıkararak uzmanlaşabilme.
X
2
Uzmanlaştığı alanın içerdiği tüm konuların birlikte oluşturduğu bütünlüğü kavrayabilme.
X
3
Uzmanlaştığı alandaki mevcut bilimsel literatüre hakim olabilme ve takip edebilme
X
4
Alanının, ilişkili olduğu diğer dallarla olan disiplinlerarası etkileşimini kavrayabilme
X
5
Kuramsal veya deneysel çalışma yapma becerisine sahip olabilme
X
6
Araştırma sonucunda edinilen bilgileri derleyerek bütünlüklü bir bilimsel metin oluşturabilme
X
7
Tez konusu üzerinde, danışmanının belirlediği çerçeve içinde, konunun gerektirdiği mantıksal bütünlüğe uygun olarak, programlı bir şekilde çalışabilme.
X
8
Bilimsel veri tabanlarında literatür araştırması yapabilme; özelde, veri tabanlarını uygun ve doğru şekilde tarama ve listelenen unsurları değerlendirme, kategorize edebilme.
X
9
Uzmanlık alanında İngilizce olarak yazılmış bir bilimsel metni rahatlıkla okuyup anlayacak düzeyde İngilizce bilme
X
10
Uzmanlıştığı konudaki bilgileri, bir sunum formatında derleyip, anlaşılır ve etkin bir şekilde sunabilme.
X
11
Bildiği bir programlama dilinde genelde belirli bir amaca yönelik, özelde uzmanlık alanı ile ilgili olan bir bilgisayar programı yazabilme
X
12
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda yol gösterici olabilme, insiyatif alabilme
X
13
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
X
14
Uzmanlık alanı ile ilgili konularda proje, politika, süreç üretebilme ve bu öğeleri değerlendirme
X
15
Mevcut araştırma deneyimine dayanarak yeni konularda da araştırma yapabilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kontrol sistemlerine giriş Teorik bilgilerin tekrarı Anlatım
2 Açık ve kapalı devre kontrol Teorik bilgilerin tekrarı Anlatım
3 klasik kontrol Teorik bilgilerin tekrarı Anlatım
4 Optimal kontrola giriş Teorik bilgilerin tekrarı Anlatım
5 Optimal kontrol yapısı Teorik bilgilerin tekrarı Anlatım
6 Kontrol fonksiyonunun kurulumu Teorik bilgilerin tekrarı Anlatım
7 Optimal durum değişken kontrol Teorik bilgilerin tekrarı Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Optimal çıkış değişken kontrol Teorik bilgilerin tekrarı Anlatım
10 En düşük variyans optimal kontrol Teorik bilgilerin tekrarı Anlatım
11 En düşük variyans genelleştirilmiş optimal kontrol Teorik bilgilerin tekrarı Anlatım
12 Model referans optimal kontrol Teorik bilgilerin tekrarı Anlatım
13 Kayan kipli kontrol Teorik bilgilerin tekrarı Anlatım
14 Kalman filtresi Teorik bilgilerin tekrarı Anlatım
15 Optimal düzgün ikinci dereceden Gaus tabanlı kontrol Teorik bilgilerin tekrarı Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar