DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Introduction to Volume Graphics EE   631 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ulus ÇEVİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hacimsel grafiğin temellerinin tanıtılması. İleri uygulamalar için zemin hazırlanması.
Dersin İçeriği
Hacmin hazırlanması. Hacimsel veriler. Hacimsel görüntü birimi voxel. Voxellerin sınıflandırılması. Bakış yönünde transformasyon. İzoyüzeylerin ortaya çıkarılması. Hacimsel görüntüleme algoritmalarında yapısal düşünceler. Işın dökme. Projeksiyon metodları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersi başarı ile tamamlayan bir öğrenci:
2) Temel hacim grafiği terminolojisini kullanır,
3) Hacimsel grafiklerinin gelişimini bilir,
4) Bilgisayar ekranında hacimsel objeleri görüntüler,
5) Hacimsel görüntünün ekran üzerinde projeksiyonunu gerçekleştirir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temellerini oluşturan dalların en az birinde, bilgi düzeyini lisans düzeyinin ötesine çıkararak uzmanlaşabilme.
X
2
Uzmanlaştığı alanın içerdiği tüm konuların birlikte oluşturduğu bütünlüğü kavrayabilme.
X
3
Uzmanlaştığı alandaki mevcut bilimsel literatüre hakim olabilme ve takip edebilme
X
4
Alanının, ilişkili olduğu diğer dallarla olan disiplinlerarası etkileşimini kavrayabilme
X
5
Kuramsal veya deneysel çalışma yapma becerisine sahip olabilme
X
6
Araştırma sonucunda edinilen bilgileri derleyerek bütünlüklü bir bilimsel metin oluşturabilme
X
7
Tez konusu üzerinde, danışmanının belirlediği çerçeve içinde, konunun gerektirdiği mantıksal bütünlüğe uygun olarak, programlı bir şekilde çalışabilme.
X
8
Bilimsel veri tabanlarında literatür araştırması yapabilme; özelde, veri tabanlarını uygun ve doğru şekilde tarama ve listelenen unsurları değerlendirme, kategorize edebilme.
X
9
Uzmanlık alanında İngilizce olarak yazılmış bir bilimsel metni rahatlıkla okuyup anlayacak düzeyde İngilizce bilme
X
10
Uzmanlıştığı konudaki bilgileri, bir sunum formatında derleyip, anlaşılır ve etkin bir şekilde sunabilme.
X
11
Bildiği bir programlama dilinde genelde belirli bir amaca yönelik, özelde uzmanlık alanı ile ilgili olan bir bilgisayar programı yazabilme
X
12
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda yol gösterici olabilme, insiyatif alabilme
X
13
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
X
14
Uzmanlık alanı ile ilgili konularda proje, politika, süreç üretebilme ve bu öğeleri değerlendirme
X
15
Mevcut araştırma deneyimine dayanarak yeni konularda da araştırma yapabilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hacmin hazırlanması. Genel bilgisayar grafikleri konularının gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
2 Hacimsel veriler. Hacimsel görüntü birimi voxel. Önceki konuların tekrarı Anlatım
Tartışma
3 Voxellerin sınıflandırılması. Önceki konuların tekrarı Anlatım
Tartışma
4 Voxellerin sınıflandırılması, devam. Önceki konuların tekrarı Anlatım
Tartışma
5 Bakış yönünde transformasyon. Önceki konuların tekrarı Anlatım
Tartışma
6 Bakış yönünde transformasyon, devam. Önceki konuların tekrarı Anlatım
Tartışma
7 İzo-yüzeylerin ortaya çıkarılması. Önceki konuların tekrarı Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Önceki konuların tekrarı Yazılı Sınav
Ödev
9 Hacimsel görüntüleme algoritmalarında yapısal düşünceler. Önceki konuların tekrarı Anlatım
Tartışma
10 Işın dökme. Önceki konuların tekrarı Anlatım
Tartışma
11 Projeksiyon metodları. Önceki konuların tekrarı Anlatım
Tartışma
12 Projeksiyon metodları, devam. Önceki konuların tekrarı Anlatım
Tartışma
13 Uygulama Programı yazımı. C programlama becerilerinin gözden geçirilmesi Bireysel Çalışma
Ödev
14 Uygulama Programı yazımı, devam. Önceki konuların tekrarı Bireysel Çalışma
Ödev
15 Uygulama Programı yazımı, devam. Önceki konuların tekrarı Bireysel Çalışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önceki konuların tekrarı Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar