DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Digital Image Processing EE   622 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Sami ARICA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste görüntü işleme ve analizinin temel kavram ve yöntemleri öğretilmektedir.
Dersin İçeriği
Görüntülerim matematiksel temsili. Görüntü vurgulama. Görüntü onarma. Renkli görüntü işleme. Görüntü ayrıştırma. Görüntü sıkıştırma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sayısal işaret işlemenin genel kavramlarını çözümler.
2) Farklı tipte görüntüleri, genlik dönüşümlerini ve uzamsal süzgeçlemeleri inceler.
3) Frekans düzleminde, görüntü işleme için Fourier dönüşümü oluşturur.
4) Görüntü ayrıştırma, onarma, görüntü topolojisi vs. için kullanılan metotları hesaplar.
5) Görüntü işleme ve çözümleme algoritmalarını gerçekleştirir.
6) Görüntü işleme algoritmalarını pratik uygulamalara uyarlar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temellerini oluşturan dalların en az birinde, bilgi düzeyini lisans düzeyinin ötesine çıkararak uzmanlaşabilme.
X
2
Uzmanlaştığı alanın içerdiği tüm konuların birlikte oluşturduğu bütünlüğü kavrayabilme.
X
3
Uzmanlaştığı alandaki mevcut bilimsel literatüre hakim olabilme ve takip edebilme
X
4
Alanının, ilişkili olduğu diğer dallarla olan disiplinlerarası etkileşimini kavrayabilme
X
5
Kuramsal veya deneysel çalışma yapma becerisine sahip olabilme
X
6
Araştırma sonucunda edinilen bilgileri derleyerek bütünlüklü bir bilimsel metin oluşturabilme
X
7
Tez konusu üzerinde, danışmanının belirlediği çerçeve içinde, konunun gerektirdiği mantıksal bütünlüğe uygun olarak, programlı bir şekilde çalışabilme.
X
8
Bilimsel veri tabanlarında literatür araştırması yapabilme; özelde, veri tabanlarını uygun ve doğru şekilde tarama ve listelenen unsurları değerlendirme, kategorize edebilme.
X
9
Uzmanlık alanında İngilizce olarak yazılmış bir bilimsel metni rahatlıkla okuyup anlayacak düzeyde İngilizce bilme
X
10
Uzmanlıştığı konudaki bilgileri, bir sunum formatında derleyip, anlaşılır ve etkin bir şekilde sunabilme.
X
11
Bildiği bir programlama dilinde genelde belirli bir amaca yönelik, özelde uzmanlık alanı ile ilgili olan bir bilgisayar programı yazabilme
X
12
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda yol gösterici olabilme, insiyatif alabilme
X
13
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
X
14
Uzmanlık alanı ile ilgili konularda proje, politika, süreç üretebilme ve bu öğeleri değerlendirme
X
15
Mevcut araştırma deneyimine dayanarak yeni konularda da araştırma yapabilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, görüntünün temsil edilmesi. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
2 Uzamsal bölgede (düzlemde) görüntü vurgulama. Histogram dönüşümü. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Uzamsal bölgede (düzlemde) görüntü vurgulama. Histogram dönüşümü (devam). I. ödev. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
4 Gürültü bastırma. II. ödev. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
5 Frekans bölgesinde görüntü vurgulama. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
6 Frekans bölgesinde görüntü vurgulama (devam). III. ödev. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
7 Görüntü onarma. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
8 Ara Sınav Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Yazılı Sınav
9 Görüntü onarma (devam). IV. ödev. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
10 Renkli görüntü işleme. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
11 Renkli görüntü işleme (devam). V. ödev. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
12 Görüntü ayrıştırma. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
13 Görüntü ayrıştırma (devam). VI. ödev. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
14 Görüntü sıkıştırma. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
15 Görüntü sıkıştırma (devam). VII. ödev. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar