DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Raster Graphics EE   610 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ulus ÇEVİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Görüntüleme araçlarının ve bunlar üzerinde uygulanan algoritmaların tanıtılması.
Dersin İçeriği
Video görüntüleyici gibi araçlar için donanımsal ve yazılımsal algoritmalar. Çerçeve tampon bellek. Çok işlemcili hücresel sistemler. Görünür/görünmez yüzey işleme. Gölgelerin modellenmesi. Eğik yüzeyler. Doğal dokular.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersi başarı ile tamamlayan bir öğrenci:
2) Görüntüleme araçlarının gelişimini bilir,
3) Grafiklerin etkili bir şekilde görüntülenebilmesi için çerçeve tampon bellek oluşturup kullanır,
4) Grafik objelerinin görünür/görünmez bölümlerini işler,
5) Gerçeklik hissi uyandıran gölgelemeler yaratır,
6) Eğik yüzeyler oluşturup kullanır,
7) Objeler üzerine doku ekler.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temellerini oluşturan dalların en az birinde, bilgi düzeyini lisans düzeyinin ötesine çıkararak uzmanlaşabilme.
X
2
Uzmanlaştığı alanın içerdiği tüm konuların birlikte oluşturduğu bütünlüğü kavrayabilme.
X
3
Uzmanlaştığı alandaki mevcut bilimsel literatüre hakim olabilme ve takip edebilme
X
4
Alanının, ilişkili olduğu diğer dallarla olan disiplinlerarası etkileşimini kavrayabilme
X
5
Kuramsal veya deneysel çalışma yapma becerisine sahip olabilme
X
6
Araştırma sonucunda edinilen bilgileri derleyerek bütünlüklü bir bilimsel metin oluşturabilme
X
7
Tez konusu üzerinde, danışmanının belirlediği çerçeve içinde, konunun gerektirdiği mantıksal bütünlüğe uygun olarak, programlı bir şekilde çalışabilme.
X
8
Bilimsel veri tabanlarında literatür araştırması yapabilme; özelde, veri tabanlarını uygun ve doğru şekilde tarama ve listelenen unsurları değerlendirme, kategorize edebilme.
X
9
Uzmanlık alanında İngilizce olarak yazılmış bir bilimsel metni rahatlıkla okuyup anlayacak düzeyde İngilizce bilme
X
10
Uzmanlıştığı konudaki bilgileri, bir sunum formatında derleyip, anlaşılır ve etkin bir şekilde sunabilme.
X
11
Bildiği bir programlama dilinde genelde belirli bir amaca yönelik, özelde uzmanlık alanı ile ilgili olan bir bilgisayar programı yazabilme
X
12
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda yol gösterici olabilme, insiyatif alabilme
X
13
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
X
14
Uzmanlık alanı ile ilgili konularda proje, politika, süreç üretebilme ve bu öğeleri değerlendirme
X
15
Mevcut araştırma deneyimine dayanarak yeni konularda da araştırma yapabilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Video görüntüleyici gibi araçlar için donanımsal ve yazılımsal algoritmalar. Yok. Anlatım
Tartışma
2 Video görüntüleyici gibi araçlar için donanımsal ve yazılımsal algoritmalar, devam. Önceki konuların tekrarı Anlatım
Tartışma
3 Çerçeve tampon bellek. Önceki konuların tekrarı Anlatım
Tartışma
4 Çok işlemcili hücresel sistemler, Önceki konuların tekrarı Anlatım
Tartışma
5 Çok işlemcili hücresel sistemler, devam. Önceki konuların tekrarı Anlatım
Tartışma
6 Görünür/görünmez yüzey işleme. Önceki konuların tekrarı Anlatım
Tartışma
7 Görünür/görünmez yüzey işleme, devam. Önceki konuların tekrarı Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Önceki konuların tekrarı Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Ödev
9 Gölgelerin modellenmesi. Önceki konuların tekrarı Anlatım
Tartışma
10 Eğik yüzeyler. Önceki konuların tekrarı Anlatım
Tartışma
11 Eğik yüzeyler, devam. Önceki konuların tekrarı Anlatım
Tartışma
12 Doğal dokular. Önceki konuların tekrarı Anlatım
Tartışma
13 Uygulama programı yazımı. C programlama becerilerinin gözden geçirilmesi Bireysel Çalışma
Ödev
14 Uygulama programı yazımı, devam. Önceki konuların tekrarı
15 Uygulama programı yazımı, devam. Önceki konuların tekrarı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önceki konuların tekrarı Bireysel Çalışma
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar