DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Computer Graphics Fundamentals EE   601 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ulus ÇEVİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilgisayar grafiğinin temellerinin tanıtılması. İleri uygulamalar için zemin hazırlanması.
Dersin İçeriği
Bilgisayar grafiği için yazılım ve donanım algoritmaları. Tarama çevrimi. 2 ve 3 boyutlu transformasyonlar, nesne hiyerarşisi. Görünmez yüzeylerin eliminasyonu, kırpma ve hata düzeltme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersi başarı ile tamamlayan bir öğrenci:
2) Temel bilgisayar grafiği terminolojisini kullanır,
3) Bilgisayar grafiklerinin gelişimini bilir,
4) Bilgisayar ekranında temel grafik objelerini (doğru parçası, çember, düzlem, vb.) görüntüler,
5) 2 ve 3 Boyutlu transformasyonları grafik objelerine uygular,
6) 2 ve 3 Boyutlu perspektif transformasyonları grafik objelerine uygular.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temellerini oluşturan dalların en az birinde, bilgi düzeyini lisans düzeyinin ötesine çıkararak uzmanlaşabilme.
X
2
Uzmanlaştığı alanın içerdiği tüm konuların birlikte oluşturduğu bütünlüğü kavrayabilme.
X
3
Uzmanlaştığı alandaki mevcut bilimsel literatüre hakim olabilme ve takip edebilme
X
4
Alanının, ilişkili olduğu diğer dallarla olan disiplinlerarası etkileşimini kavrayabilme
X
5
Kuramsal veya deneysel çalışma yapma becerisine sahip olabilme
X
6
Araştırma sonucunda edinilen bilgileri derleyerek bütünlüklü bir bilimsel metin oluşturabilme
X
7
Tez konusu üzerinde, danışmanının belirlediği çerçeve içinde, konunun gerektirdiği mantıksal bütünlüğe uygun olarak, programlı bir şekilde çalışabilme.
X
8
Bilimsel veri tabanlarında literatür araştırması yapabilme; özelde, veri tabanlarını uygun ve doğru şekilde tarama ve listelenen unsurları değerlendirme, kategorize edebilme.
X
9
Uzmanlık alanında İngilizce olarak yazılmış bir bilimsel metni rahatlıkla okuyup anlayacak düzeyde İngilizce bilme
X
10
Uzmanlıştığı konudaki bilgileri, bir sunum formatında derleyip, anlaşılır ve etkin bir şekilde sunabilme.
X
11
Bildiği bir programlama dilinde genelde belirli bir amaca yönelik, özelde uzmanlık alanı ile ilgili olan bir bilgisayar programı yazabilme
X
12
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda yol gösterici olabilme, insiyatif alabilme
X
13
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
X
14
Uzmanlık alanı ile ilgili konularda proje, politika, süreç üretebilme ve bu öğeleri değerlendirme
15
Mevcut araştırma deneyimine dayanarak yeni konularda da araştırma yapabilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgisayar Grafiklerinin gelişimi Yok. Anlatım
Tartışma
2 Donanımsal ve yazılımsal algoritmalar Önceki konuların tekrarı Anlatım
Tartışma
3 Tasarımdan ekrana dönüşüm Önceki konuların tekrarı Anlatım
Tartışma
4 Tel çerçeve çizimi Önceki konuların tekrarı Anlatım
Tartışma
5 2 Boyutlu transformasyonlar Önceki konuların tekrarı Anlatım
Tartışma
6 3 Boyutlu transformasyonlar Önceki konuların tekrarı Anlatım
Tartışma
7 3 Boyutlu transformasyonlar, devam Önceki konuların tekrarı Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Önceki konuların tekrarı Yazılı Sınav
9 Objelerin görüntülenmesinde öncelik Önceki konuların tekrarı Anlatım
Tartışma
10 Görünmeyen bölgelerin eliminasyonu Önceki konuların tekrarı Anlatım
Tartışma
11 Kırpma algoritmaları Önceki konuların tekrarı Anlatım
Tartışma
12 Bozunmaların tamiri Önceki konuların tekrarı Anlatım
Tartışma
13 Perspektif transformasyon Önceki konuların tekrarı Anlatım
Tartışma
14 Öğrenilen konuların uygulandığı yazılım Önceki konuların tekrarı Bireysel Çalışma
Ödev
15 Öğrenilen konuların uygulandığı yazılım, devam Önceki konuların tekrarı Bireysel Çalışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önceki konuların tekrarı Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar